קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מבית "כלל פנסיה וגמל", הינה קרן פנסיה מקיפה בהתאמה אישית המאפשרת לך לבצע התאמה מרבית של החיסכון הפנסיוני לצרכיך האישיים, ומעניקה לך מגוון רחב של תנאים ייחודיים ופתרון כלכלי וביטוחי מקיף על מנת להבטיח עבורך את תוכנית הפנסיה הטובה ביותר.
פורשים לפנסיה בראש שקט


למי מיועדת הקרן?
 • לעצמאים ושכירים המעוניינים בהכנסה חודשית שוטפת לכל החיים לאחר גיל פרישה וכן הגנה ביטוחית במקרה של אובדן כושר עבודה והעברת פנסיית שארים במקרה של פטירה
פנסיה
קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מבית "כלל פנסיה וגמל", מקנה:
 
 • פנסיית זקנה הכוללת: 
   • קצבה חודשית קבועה לכל החיים מיום הפרישה.
   • אפשרות לקבלת הקצבה באופן רטרואקטיבי עד 3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לפנסיה.
   • מתן אפשרות לקבוע את שיעור הפנסיה שתשולם לשארים בעת היציאה לגמלאות.
   • אפשרות להקדמת מועד קבלת הפנסיה כבר בגיל 60 או לחילופין לדחות את קבלת הפנסיה לאחר גיל הזכאות ובכך להגדיל את גובה הפנסיה.

 

 • פנסיית נכות הכוללת:
   • קצבה חודשית עד לתקרה של 75% מהשכר, במקרה של אובדן כושר עבודה.
   • אפשרות לקבלת תשלום הפנסיה מהיום הראשון בו הפך העמית לנכה ושחרור מתשלום דמי גמולים.  

 

 • פנסיית שארים הכוללת:
   • קצבה חודשית לבן/בת הזוג ולילדים במקרה של פטירה, החל מהיום לאחר הפטירה.
   • אפשרות להוון את כספי הפנסיה בשיעור של עד 25% לתקופה של עד 5 שנים.
   • במידה ולעמית שנפטר אין בן זוג ייהנו ילדיו הזכאים לפנסיית שאירים לפחות 60% מפנסיית השאירים הכוללת.

 

 • שיעורי תשלום לתוכנית קרן הפנסיה בכפוף לתקנות מס הכנסה, הסכמים והוראות האוצר, כך שמעסיק יכול להפקיד לתגמולים שיעור של בין 5% ל-7.5% ופיצויים בשיעור שבין 6% ל- 8.33%. (ההפקדה לא תעלה על 15.83%) ואילו עובד יכול להפקיד לתגמולים שיעור של בין 5% ל- 7%. סך כל ההפקדות, מעסיק ועובד, לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
 • אפשרות בחירה בין מגוון רחב של מסלולים המאפשרים התאמת מסלול החיסכון למצב האישי של העמית וכן אפשרות לשינוי המסלול במידת הצורך לכל אורך תקופת החברות בקרן הפנסיה (לפרוט המסלולים לחץ כאן).
 • אפשרות בחירה בין מגוון של מסלולים לקבלת הפנסיה בהתאם למצבו האישי של העמית וצרכיו, בהגיעו לגיל הפרישה (לפרוט המסלולים לחץ כאן).
 • אפשרות בחירה של מסלול ההשקעה לכספים הצבורים, בהתאם לצרכיו ולהעדפותיו של העמית (לפירוט מסלולי ההשקעה לחץ כאן).
 • ניהול הכספים הצבורים באמצעות כלל ניהול פיננסים (כנ"ף), המעניקה לתיק הנכסים את כל היתרונות, ההשקעות המיוחדות והחידושים בתחום ההשקעות.
 • הגדרת ההכנסה הקובעת המהווה בסיס לחישוב פנסיית הנכות ופנסיית השאירים, באופן המאפשר התייחסות לשכר הגבוה ביותר מבין שתי אפשרויות – ממוצע השכר של שלושה חודשים לפני האירוע המזכה בפנסיה או ממוצע השכר של 12 החודשים שקדמו לאירוע.
 • אפשרות לתשלום פנסיה הנמוך מפנסיה מינימאלית: עמיתים שצברו פנסיה הנמוכה מפנסיית המינימום הקבועה בחוק (5% מהשכר הממוצע במשק), יוכלו לקבל את הפנסיה תמורת תשלום דמי ניהול.
 • ויתור על שאירים – עמית ללא בת זוג וילדים מתחת לגיל 21 יכול לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים ובכך להגדיל באופן משמעותי את פנסיית הזקנה. כמו כן, הוא יכול לוותר באופן חלקי על הכיסוי לשאירים לבת הזוג בלבד ולבטח רק את ילדיו.

  קידוד מוצר: 512244146-00000000000170

לרכישת קרן פנסיה מבית "כלל פנסיה וגמל", אנא פנה לסוכן ביטוח של "כלל פנסיה וגמל".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7111110 או 5654* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.