קרן הפנסיה המקיפה היחידה שמבטיחה את דמי הניהול של העמית עד למועד הפרישה, והכי חשוב - מאפשרת לעמית ליהנות משיעור דמי ניהול הולכים ופוחתים, בהתאם לגידול ביתרה הצבורה.

פנסיה מבטיחה - מסלול פנסיה ייחודי וחדשני

קרן הפנסיה המקיפה היחידה שמבטיחה את דמי הניהול של העמית עד למועד הפרישה, והכי חשוב - מאפשרת לעמית ליהנות משיעור דמי ניהול הולכים ופוחתים, בהתאם לגידול ביתרה הצבורה.

להצטרפות השאירו פרטים

להצטרפות השאירו פרטים

שם פרטי הינו חובה נא להזין עד 50 תווים הזן מינימום 2 תווים
שם משפחה הינו חובה נא להזין עד 50 תווים הזן מינימום 2 תווים
טלפון נייד הינו חובה יש להזין מספר תקין יש להזין מספר תקין
כתובת דוא”ל לא תקינה
ת.ז. הינו חובה מספר ת.ז לא תקין נא להזין ספרות בלבד

למה כדאי להצטרף למודל "פנסיה מבטיחה"?

למה כדאי להצטרף למודל "פנסיה מבטיחה"?

  • מודל דמי ניהול בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" ידוע וקבוע מראש עד למועד הפרישה של העמית
  • מודל דמי ניהול בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" ידוע וקבוע מראש עד למועד הפרישה של העמית
  • ככל שהיתרה הצבורה תמשיך ותגדל, העמית יהנה משיעור דמי ניהול הולכים ופוחתים במשך כל תקופת החיסכון לפנסיה
  • ככל שהיתרה הצבורה תמשיך ותגדל, העמית יהנה משיעור דמי ניהול הולכים ופוחתים במשך כל תקופת החיסכון לפנסיה
  • ככל שהעמית ינייד יתרה צבורה גבוהה יותר לקרן, הוא יהנה משיעור דמי ניהול נמוכים יותר
  • ככל שהעמית ינייד יתרה צבורה גבוהה יותר לקרן, הוא יהנה משיעור דמי ניהול נמוכים יותר

מי יכול להצטרף לתוכנית "פנסיה מבטיחה"?

התכנית מיועדת למצטרפים חדשים ולעמיתים קיימים, המעבירים הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה המקיפה "כלל פנסיה". 

לא מונה יועץ פנסיוני בחשבון העמית בקרן הפנסיה המקיפה.

הצבירה (או חלקה) אינה מנוהלת במסלול השקעה "מניות".

מי יכול להצטרף לתוכנית "פנסיה מבטיחה"?

התכנית מיועדת למצטרפים חדשים ולעמיתים קיימים, המעבירים הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה המקיפה "כלל פנסיה". 

לא מונה יועץ פנסיוני בחשבון העמית בקרן הפנסיה המקיפה.

הצבירה (או חלקה) אינה מנוהלת במסלול השקעה "מניות".

סרטון הפרסומת

סרטון הפרסומת

סרטון הפרסומת

* שיעור דמי הניהול יעלו או ירדו, בהתאם לשינויים שיחולו ביתרה הצבורה בקרן. האמור לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של המודל והוא כפוף לתנאי ההצטרפות ל"פנסיה מבטיחה".

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter