קרן הפנסיה המקיפה היחידה שמבטיחה את דמי הניהול של העמית עד למועד הפרישה, והכי חשוב - מאפשרת לעמית ליהנות משיעור דמי ניהול הולכים ופוחתים, בהתאם לגידול ביתרה הצבורה.

פנסיה מבטיחה - מסלול פנסיה ייחודי וחדשני

קרן הפנסיה המקיפה היחידה שמבטיחה את דמי הניהול של העמית עד למועד הפרישה, והכי חשוב - מאפשרת לעמית ליהנות משיעור דמי ניהול הולכים ופוחתים, בהתאם לגידול ביתרה הצבורה.

להצטרפות השאירו פרטים

להצטרפות השאירו פרטים

שם פרטי הינו חובה נא להזין עד 50 תווים הזן מינימום 2 תווים
שם משפחה הינו חובה נא להזין עד 50 תווים הזן מינימום 2 תווים
טלפון נייד הינו חובה יש להזין מספר תקין יש להזין מספר תקין
כתובת דוא"ל לא תקינה
ת.ז. הינו חובה מספר ת.ז לא תקין נא להזין ספרות בלבד

למה כדאי להצטרף למודל "פנסיה מבטיחה"?

למה כדאי להצטרף למודל "פנסיה מבטיחה"?

  • מודל דמי ניהול בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" ידוע וקבוע מראש עד למועד הפרישה של העמית
  • מודל דמי ניהול בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" ידוע וקבוע מראש עד למועד הפרישה של העמית
  • ככל שהיתרה הצבורה תמשיך ותגדל, העמית יהנה משיעור דמי ניהול הולכים ופוחתים במשך כל תקופת החיסכון לפנסיה
  • ככל שהיתרה הצבורה תמשיך ותגדל, העמית יהנה משיעור דמי ניהול הולכים ופוחתים במשך כל תקופת החיסכון לפנסיה
  • ככל שהעמית ינייד יתרה צבורה גבוהה יותר לקרן, הוא יהנה משיעור דמי ניהול נמוכים יותר
  • ככל שהעמית ינייד יתרה צבורה גבוהה יותר לקרן, הוא יהנה משיעור דמי ניהול נמוכים יותר

תנאי התוכנית

למי התוכנית מיועדת?

√ מצטרפים חדשים לקרן הפנסיה המקיפה.

√ לעמיתים קיימים בקרן המקיפה.

תנאי הצטרפות לתוכנית:

√ עמית פעיל אשר מעביר הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה.

√ בחשבון העמית בקרן המקיפה ו/או המשלימה לא מונה יועץ פנסיוני אשר משולמת לו עמלת הפצה.

הצבירה מתנהלת באחד מהמסלולים הבאים: מודל השקעות תלוי גיל (מסלול השקעות ברירת המחדל), מסלול אג"ח, מסלול אג"ח עד 15% מניות, מסלול הלכה, מסלול כללי מניות, מסלול שקלי טווח קצר.

עקרונות התוכנית

√ ההסכם תקף לכל תקופת החברות של העמית בקרן ובכפוף לתנאי ההצטרפות לתוכנית.

√ דמי ניהול מצבירה ומהפקדות שוטפות משתנים בהתאם ליתרת הכספים בקרן הפנסיה המקיפה.*

מדרגות שיעור דמי הניהול יעודכנו כל רבעון בהתאם לצבירה בקרן המקיפה. 

במידה ולעמית קיימת קרן פנסיה משלימה- שיעור דמי הניהול בקרן המשלימה יהיו זהים לדמי הניהול בקרן המקיפה.**

מודל "פנסיה מבטיחה" גובר על כל הסכם דמי ניהול קיים של העמית לרבות הסכם מעסיק (בקרן המקיפה והמשלימה).

* שיעור דמי הניהול יעלו או ירדו, בהתאם לשינויים שיחולו ביתרה הצבורה בקרן. האמור לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של המודל והוא כפוף לתנאי ההצטרפות ל"פנסיה מבטיחה".

 **למצטרפים חדשים למודל החל מתאריך 1.10.12020.

תנאי התוכנית

למי התוכנית מיועדת?

√ מצטרפים חדשים לקרן הפנסיה המקיפה.

√ לעמיתים קיימים בקרן המקיפה.

תנאי הצטרפות לתוכנית:

√ עמית פעיל אשר מעביר הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה.

√ בחשבון העמית בקרן המקיפה ו/או המשלימה לא מונה יועץ פנסיוני אשר משולמת לו עמלת הפצה.

הצבירה מתנהלת באחד מהמסלולים הבאים: מודל השקעות תלוי גיל (מסלול השקעות ברירת המחדל), מסלול אג"ח, מסלול אג"ח עד 15% מניות, מסלול הלכה, מסלול כללי מניות, מסלול שקלי טווח קצר.

עקרונות התוכנית

√ ההסכם תקף לכל תקופת החברות של העמית בקרן ובכפוף לתנאי ההצטרפות לתוכנית.

√ דמי ניהול מצבירה ומהפקדות שוטפות משתנים בהתאם ליתרת הכספים בקרן הפנסיה המקיפה.*

מדרגות שיעור דמי הניהול יעודכנו כל רבעון בהתאם לצבירה בקרן המקיפה. 

במידה ולעמית קיימת קרן פנסיה משלימה- שיעור דמי הניהול בקרן המשלימה יהיו זהים לדמי הניהול בקרן המקיפה.**

מודל "פנסיה מבטיחה" גובר על כל הסכם דמי ניהול קיים של העמית לרבות הסכם מעסיק (בקרן המקיפה והמשלימה).

* שיעור דמי הניהול יעלו או ירדו, בהתאם לשינויים שיחולו ביתרה הצבורה בקרן. האמור לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של המודל והוא כפוף לתנאי ההצטרפות ל"פנסיה מבטיחה".

 **למצטרפים חדשים למודל החל מתאריך 1.10.12020.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter