הפרשות לפנסיה

 

"פנסיה", מבחינת אנשים רבים, היא מילה מעט מעורפלת, כזו השמורה לאנשים מבוגרים בלבד או למומחים פיננסיים. יש מי שנרתע מעיסוק בכל מה שנוגע לפנסיה שלו, ומשאיר את הטיפול בנושא לאחרים. האמת היא שזו טעות. למעשה, ככל שאתם צעירים יותר, כדאי שתתחילו לדאוג לפנסיה שלכם – ובכל מקרה, חשוב שתהיו מודעים לנושא זה, בכל גיל.

 

ישראלים רבים מגלים שבהגיעם לגיל פרישה, רמת החיים שלהם צונחת, משום שהם לא נערכו כראוי בשנים שבהן הם היו בשיא כוחם, עבדו והרוויחו משכורת קבועה. עד כמה שהדבר מצער, קצבת הזקנה בישראל נמוכה מאוד, ואין שום דרך להצליח להתקיים ממנה בלבד. כל אדם חייב לדאוג לעצמו למקורות הכנסה שיאפשרו לו להתקיים בכבוד בזקנתו, וככל שיקדים לעשות זאת – כך הוא יוכל לצבור סכום גבוה יותר, שימש אותו בבוא העת.

 

במקרים רבים, ככל שאנחנו מתבגרים, עולות גם ההוצאות שלנו על בריאות, כך שהחשיבות של יציבות כלכלית גבוהה אף יותר.

מהי המשמעות של פנסיה והפרשה לפנסיה ומה אתם ממש חייבים לדעת? להלן חמישה טיפים על הפרשות לפנסיה:

 

  1. האם ניתן לוותר על הפרשות לפנסיה?

לא, בישראל קיים חוק פנסיה חובה. החל משנת 2008, יש לבטח את כל העובדים בביטוח פנסיוני, באמצעות הפרשות של המעסיקים ושל העובדים. חובת הפרשה לפנסיה מוטלת הן על העובד והן על המעסיק. העובד לא יכול לוותר מרצונו על ההפרשות לפנסיה (למשל, כדי להגדיל את ההכנסה).

 

החל משנת 2017, גם עצמאים חייבים להפריש לפנסיה. עצמאים שאינם מפרישים לפנסיה חשופים לקנס. במקביל, ההפרשות לפנסיה מזכות את העצמאים בהטבות מס.

 

  1. כיצד מחושבות ההפרשות לפנסיה?

הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות), או לפי השכר הממוצע במשק - לפי הנמוך מבניהם. כשמדובר בעצמאים, החישוב מדורג.

עצמאים העובדים כשכירים, אינם חייבים להפריש לפנסיה גם כעצמאים – במידה שהמעסיק שלהם מפקיד עבורם לקרן הפנסיה, סכום הגבוה מהסכום המינימלי, לפי חובת ההפקדה לפנסיה לעצמאים. עם זאת, מאחר שסכומי ההפקדה שנקבעו בחוק אינם גבוהים – כדאי להם לשקול להפריש בכל זאת.

 

  1. מה גובה ההפרשות לפנסיה הנדרשות?

כשמדובר בשכירים, שיעור ההפרשות, נכון לשנת 2021, הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).

 

כשמדובר בעצמאים, עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45%.

 

עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%.

 

  1. האם אפשר לבחור את הגוף שאליו יבוצעו ההפרשות לפנסיה?

כן, העובד יכול לבחור להיכן יועברו ההפרשות לפנסיה, וכדאי להשקיע בכך מחשבה. כך למשל, חברת כלל פנסיה וגמל מציעה את כלל פנסיה, קרן פנסיה מקיפה בהתאמה אישית, המעניקה מגוון  של תנאים ייחודיים ופתרון כלכלי וביטוחי מקיף. המסלול מיועד גם לשכירים וגם לעצמאים, ומעניק הגנה ביטוחית במקרה של אובדן כושר עבודה, וכן תשלום פנסיית שארים, במקרה של פטירה.

 

 

 

*מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter