איך לבחור קרן פנסיה בהתאמה אישית


איך לבחור קרן פנסיה בהתאמה אישית
?

 

בין אם אתם בני 25, ובין אם אתם בני 50 – את המונח "קרן פנסיה" ודאי הנכם מכירים. סביר להניח שיש ברשותכם קרן פנסיה. האם אתם באמת יודעים מה היא מציעה לכם?

הכסף הזה, שאתם מפקידים בכל חודש, הוא שאמור להבטיח לכם חיי רווחה כשתפרשו מהעבודה. התשואות של קרן הפנסיה שלכם ישפיעו על הסכום שיעמוד לרשותכם בעתיד, ומדובר בסכום מכובד.

כאשר אתם חוסכים כסף לעתידכם בקרן פנסיה, אתם לעתים קרובות עושים זאת באופן אוטומטי, פועלים בהתאם להמלצות עליהן שמעתם או ממשיכים באופן טבעי לחסוך באותה מסגרת במשך השנים, מבלי לבדוק עד כמה אותה קרן פנסיה מתאימה לכם אישית.

קרן פנסיה היא אמנם לא ג'ינס או נעליים שאפשר להזמין לפי הטעם והגודל, אבל היא בהחלט עשויה להיות מתאימה לכם במידה רבה.

אם למשל, אתם רווקים - אין סיבה שתהיה לכם פנסיית שארים. כמו כן, אם אתם צעירים עם טווח חיסכון של כמה עשורים – ייתכן שתרצו שהכספים שאתם חוסכים בקרן יושקעו באפיקים מנייתיים. במילים אחרות, בכל מס' שנים חשוב לבדוק את הפרטים, ותטייבו את המרכיבים השונים בקרן הפנסיה שלכם.


איך בוחרים קרן פנסיה בהתאמה אישית?

קרן הפנסיה של חברת כלל פנסיה וגמל בע"מ, היא קרן פנסיה המותאמת לעצמאים ולשכירים. הקרן מעניקה הגנה ביטוחית במקרה של אובדן כושר עבודה (קצבת נכות), ומבטיחה גם לשארים קצבה במקרה שהעמית נפטר.

אחד היתרונות בקרן הפנסיה הוא שניתן להקדים את מועד קבלת הקצבה לגיל 60, או לחילופין, אפשר לדחות את קבלת הפנסיה לאחר גיל הזכאות – וכך להגדיל את גובה הפנסיה.

קצבת הזקנה שקרן הפנסיה מקנה, כוללת קצבה חודשית קבועה לכל החיים, מיום הפרישה. כמו כן, יש אפשרות לקבוע את שיעור הקצבה שתשולם לשארים בעת היציאה לגמלאות.

בקרן זו, לעמית אשר רוכש "נכות מתפתחת" – יזכה לקצבת הנכות הגדלה אחת לשנה, בשיעור של 2%. במקרה של אובדן כושר עבודה, היא מעניקה קצבה חודשית עד לתקרה של 75% מהשכר, וזאת בהתאם למסלול הביטוח שבחר העמית. כמו כן, העמיתים יכולים להיות מבוטחים בכיסוי נוסף, המעניק קצבת נכות כפולה בחודשיים הראשונים לקבלת הקצבה.


כיצד דואגים לשארים?

במקרה של פטירת העמית, קרן הפנסיה "כלל פנסיה" דואגת לקצבה חודשית לבן/בת הזוג ולילדים עד גיל 21, החל מהמועד שלאחר הפטירה והגשת התביעה על ידי השארים.

ההכנסה שעל פיה מחושבת פנסיית הנכות ופנסיית השארים, תקבע עפ"י השכר הגבוה מבין שלוש אפשרויות: ממוצע השכר של שלושה חודשים לפני האירוע / 12 חודשים לפני האירוע / 12 חודשים שקדמו ל-12 החודשים שלפני האירוע.


גמישות במסלולי קבלת הפנסיה

מאחר ולכל אחד מאתנו צרכים המשתנים מעת לעת - הן בתקופת העבודה והן עם הגעתנו לגיל פרישה, עמיתי "כלל פנסיה" נהנים מגמישות במסלולי הפנסיה, ויכולים לבחור את המסלול המתאים להם.

מסלול אחד מיועד לעמיתים שיש להם בני או בנות זוג וילדים, והם מעוניינים בפנסיה הכוללת מרכיב של שארים. במסלול זה ניתן לבחור בין קבלת פנסיית זקנה לכל החיים, והעברת גמלת פנסיה לשארים במקרה של מות העמית, לבין קבלת פנסיית זקנה לכל החיים. בנוסף, הבטחת תשלום פנסיה חודשית מינימלית לתקופה קצובה.

מסלול אפשרי נוסף, הוא מסלול פנסיה ללא מרכיב שארים, המתאים לעמיתים רווקים או אלמנים. במסלול זה ניתן לקבל פנסיית זקנה גבוהה יותר, מאחר ולא משולמים דמי ביטוח המצמצמים את היתרה הצבורה של העמית, לאורך תקופת החיסכון.


ומה בנוגע לדמי הניהול?

אחד המרכיבים שלא ניתן להתעלם מהם בפנסיה הוא דמי הניהול. אמנם, כל הגופים גובים דמי ניהול בעבור ניהול קרן הפנסיה, אך לא כולם נוקטים מדיניות זהה. כך למשל, קרן הפנסיה בתכנית "פנסיה מבטיחה" של חברת כלל, מבטיחה שדמי הניהול של העמית, עד למועד הפרישה יפחתו בהתאם לצמיחה ביתרה הצבורה.

בשורה התחתונה, גם כשמדובר בקרן פנסיה, עליה להיות מותאמת לכם באופן מיוחד כדי שתוכלו למקסם את רווחיה.

 

*מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן, אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי, וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter