אופן הגשת תביעה - פנסיית נכות

אופן הגשת תביעה - פנסיית נכות


על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך ביעילות, לנוחותך הנחיות לצורך הגשת תביעה לקבלת פנסיית נכות מקרן הפנסיה "כלל פנסיה" ו/או "כלל פנסיה משלימה":


מה נדרש?


1. יש למלא את ערכת התביעה
2. את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

כתובת דוא"ל: pension_claim2@clal-ins.co.il או
פקס: 077-5556662 או
כתובת דואר: כלל חברה לביטוח בע"מ, רח' ראול ולנברג 36, ת.ד 58250 תל-אביב 6158102


דגשים חשובים


בערכת התביעה ניתן למצוא את רשימת המסמכים הנדרשים לנו לצורך הטיפול בתביעה (עמוד 12 נספח ג'). נבקשך להמציא את המסמכים במלואם על מנת שנוכל לטפל בעניינך במהירות וביעילות. לתשומת ליבך, כל מסמך חסר עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
ערכת התביעה כוללת מידע חשוב על הליך בירור וישוב תביעה.
אנו נעדכן אותך על כל מסמך שיתקבל אצלנו באמצעות מסרון ובמכתב. לפיכך, נבקשך להקפיד ולציין בטופס התביעה כתובת דוא"ל ואת מספר הטלפון הנייד שלך.


מה יקרה בהמשך?


החברה תעשה כל מאמץ ליישב את התביעה בהקדם האפשרי מהמועד בו התקבלו אצלה כל המידע והמסמכים שנתבקשו לראשונה מהתובע, ובכל מקרה בתוך 30 ימים ממועד זה החברה תמסור הודעה לתובע על יישוב התביעה (בדרך של תשלום או דחייה), או תמסור לו הודעה בדבר המשך בירור

 

להגשת ערכת תביעה באמצעות מייל לחצו כאן

 

 

אנו מקווים שהמידע שהובא בפניך במסמך זה יסייע לך במהלך הגשת התביעה, ועומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה בטלפון שמספרו 6564*.

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter