הכירו את קרן הפנסיה שבה דמי הניהול פוחתים

 

מה ידוע לכם על פנסיה? יש להניח, כי אתם יודעים שמדובר בגמלה חודשית, שתקבלו לאחר שתפרשו לגמלאות, אשר גובהה תלוי בהיקף החיסכון שלכם, בתקופה שבה עבדתם. כמו כן, יש להניח כי ידוע לכם שההפקדה לפנסיה אינה נתונה לבחירה, אלא מחויבת על פי חוק וכי שני שלישים מההפקדה רכיב התגמולים, אותם ניתן למשוך רק בגיל פרישה. השליש הנותר מופקד לטובת רכיב פיצויים – ואותו ניתן למשוך בעת סיום עבודה (בעיקר בעת פיטורים), כפיצוי על אובדן מקור פרנסה, ולא רק בגיל הפרישה.

 

כשמדברים על קרן פנסיה, יש כמה וכמה מושגים שחייבים להכיר, שיש להם השפעה ישירה, על גובה קרן הפנסיה שלכם – וביניהם, דמי הניהול. דמי ניהול, כשמם כן הם, עמלה שנגבית ע"י הגוף אשר מנהל את הכסף עבורכם.

דמי הניהול  מורכבים משני רכיבים – דמי ניהול מההפקדות ודמי ניהול מהכסף שנצבר בחיסכון. הכספים בקרן הפנסיה גבוהים מאוד, שכן הם נצברים לאורך שנות עבודתכם, כך שגובה  דמי הניהול הוא נושא שחשוב להביא בחשבון כאשר באים לבחור קרן פנסיה.

 

עקרונית, בקרן פנסיה מקיפה ניתן לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שנצבר, ועד 6% מההפקדות החודשיות. אמנם קיים סכום מקסימלי של דמי ניהול שאסור לגבות יותר ממנו, אבל בהחלט ניתן לגבות פחות ממנו.

 

פנסיה מבטיחה של כלל ביטוח ופיננסים

 

חברת כלל ביטוח ופיננסים מציעה כיום, בקרן הפנסיה, תכנית חדשנית של דמי ניהול משתנים, בהתאם ליתרה הצבורה. מדובר במודל  "פנסיה מבטיחה", אשר המבטיח דמי הניהול ידועים וקבועים מראש, החל ממועד ההצטרפות ועד למועד הפרישה של העמית.

 

עקרונות המודל:

  • המודל תקף לכל תקופת החברות של העמית בקרן, בכפוף לתנאי הסכם ההצטרפות לתוכנית.
  • דמי ניהול מצבירה ומהפקדות שוטפות משתנים בהתאם ליתרת הכספים בקרן הפנסיה המקיפה.
  • מדרגות שיעור דמי הניהול יעודכנו כל רבעון, בהתאם לצבירה בקרן המקיפה.
  • במידה ולעמית קיים חשבון גם בקרן הפנסיה המשלימה של כלל ביטוח ופיננסים, שיעור דמי הניהול בקרן המשלימה יהיו זהים לדמי הניהול בקרן המקיפה.
  • מודל "פנסיה מבטיחה" גובר על כל הסכם דמי ניהול קיים שחל לגבי העמית, לרבות הסכם בין כלל ובין המעסיק (בקרן המקיפה והמשלימה).

 

עמיתים המעוניינים ליהנות מתוכנית שבה דמי הניהול פוחתים ככל שהצבירה גדלה, יכולים להצטרף למודל "כלל פנסיה מבטיחה", ובאמצעות ניוד של כספים מקרנות פנסיה או קופות גמל אחרות, יקבלו הטבת דמי ניהול מוגדלת, בהתאם למדרגת היתרה הצבורה הרלוונטית.

 

מדובר ביתרון לא מבוטל שהופך את מודל "פנסיה מבטיחה" לאטרקטיבי.

 

דמי ניהול, כאמור, הם מרכיב חשוב בכל הנוגע לכספי הפנסיה שלכם – ולא כדאי להתייחס לנושא זה כאל סעיף מובן מאליו. עם זאת, ההחלטה לגבי קרן הפנסיה מתבססת על מכלול של שיקולים, בנוסף לגובה דמי הניהול - החל מהתשואה שהקרן משיגה על השקעותיה, המשפיעה על גובה הצבירה ובהתאם על גובה הקצבה, דרך החשיפה לסיכון במסלולי ההשקעה. מעבר לכך, חשוב לתת משקל גם ליציבות של הגוף שמנהל את הכספים – לאור העובדה שעתידכם הכלכלי תלוי בו במידה רבה.

 

קרן הפנסיה של כלל ביטוח ופיננסים היא קרן פנסיה בהתאמה אישית, שבה העמית יכול לבחור את מסלול ההשקעה הרצוי לו, מבין מגוון מסלולים: מסלול תלוי גיל, מסלול אג"ח, מסלול אג"ח עד 15% מניות, מסלול שקלי לטווח קצר, מסלול מניות, מסלול כללי ומסלול 500 P&S.

 

השילוב בין התשואה הגבוהה, דמי הניהול הנמוכים והשירות שמעניקה כלל ביטוח ופיננסים לעמיתיה – הופכים את קרן הפנסיה של "כלל פנסיה וגמל" לקרן מוצלחת במיוחד, המאפשרת לחוסכים ליהנות משקט נפשי.

 

ניהול ההשקעות מתבצע על ידי כלל ניהול פיננסיים, המעניקה לתיק הנכסים את כל היתרונות ההשקעות המיוחדות והחידושים בתחום ההשקעות, וכן פועלת במטרה להשיג תשואה מרבית לעמיתים.

 

התכנית מיועדת למצטרפים חדשים ולעמיתים קיימים, המעבירים הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה "כלל פנסיה", בתנאי שלא מונה בחשבונם יועץ פנסיוני ושיתרתם הצבורה אינה מנוהלת במסלול השקעה, שאינו מסלול ברירת המחדל בקרן. בהתאם למודל, שיעור דמי הניהול יעלו או ירדו, בהתאם לשינויים שיחולו ביתרה הצבורה בקרן המקיפה. חשוב להבהיר כי האמור לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של המודל, והוא כפוף לתנאי הסכם ההצטרפות ל"פנסיה מבטיחה". 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter