הפקדה לפנסיה - דואגים היום, למחר

הפקדה לפנסיה - דואגים היום, למחר

כולנו חולמים על תקופת הפרישה, שאולי נראית כעת רחוקה שנות אור, אבל אם לא נדאג לעתיד הפנסיוני שלנו כבר כעת, יתכן שבהמשך נתחרט על כך. רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון שמה בשנים האחרונות דגש על הגברת המודעות בקרב הציבור לחשיבות החיסכון הפנסיוני שלו, בין היתר, לאור התרחבות מעגל החוסכים לפנסיה –עם החלת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת 2008 על כל שכיר שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20, ועם חקיקת חוק ההתייעלות הכלכלית אשר חייב עצמאים, החל משנת 2017 לבצע הפקדות לחיסכון פנסיוני.

 

מה ההבדלים בין שכירים לעצמאים בהפקדות לקרן פנסיה?

 

שכיר – העובד והמעסיק משתתפים יחד בהפקדות לקרן הפנסיה באחוזים שונים. אחוז ההפקדות, נכון למועד פרסום זה, עומד על 18.5% מהשכר המבוטח של העובד בחלוקה הבאה:

 

  • 6% תגמולי עובד
  • 6.5% תגמולי מעסיק
  • 6% פיצויים

חשוב לזכור כי צו ההרחבה לפנסיית חובה קבע, כי יש לבטח את השכר כהגדרתו בחוק ובהסכמים החלים על העובד, ולא פחות מהשכר הממוצע במשק אשר עומד, נכון לשנת 2024, על 12,536 ₪.

 

עצמאי - החל משנת 2017, כל עצמאי מעל גיל 21 ועד גיל פרישה מוקדמת (60) ​חייב לבצע הפקדות לקרן הפנסיה (למעט החריגים הקבועים בחוק). ההפקדה לפנסיה יכולה להיעשות כל חודש או אחת לרבעון, היעדר הפקדה תגרור קנס, שנכון למועד פרסום זה, עומד על 500 ₪. חובת ההפקדה לעצמאים מתחלקת לשניים:

 

  • על חלק ההכנסה החייבת עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, העצמאי חייב בהפרשה של 4.45%.
  • על חלק ההכנסה החייבת מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק, העצמאי חייב בהפרשה של 12.55%.

כשני שלישים מההפרשה הפנסיונית יופקדו לטובת רכיב התגמולים​​ והשליש הנותר מופקד לטובת רכיב סיוע במצב ​​אבטלה - חלק ייעודי מהחיסכון שניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה. חשוב לזכור, כי ההפקדות לפנסיה עבור עצמאי טומנות בחובן הטבות מס לפי גובה ההכנסה, כאשר העצמאי נהנה, בין היתר, מהחזר מס על כל הפקדה. בנוסף, הזכאות להטבת מס עלתה מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, והרווחים שנצברים במהלך החיסכון יהיו גם הם פטורים ממס, בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה .​​

 

קרן פנסיה שתעבוד בשבילכם

 

הן עצמאים והן שכירים זכאים לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שלהם ואת הגוף הספציפי אליו יופרשו הכספים, ולכן חשוב מאוד להכיר את מוצרי הביטוח הפנסיוניים על מנת לבצע בחירה מושכלת.
בין השיקולים הרלוונטיים בבחירת קרן פנסיה, ניתן למנות את התשואה (הרווחים) שהקרן משיגה על ההשקעות אשר בהכרח ישפיעו על גובה הצבירה, וכפועל יוצא מכך על סכום הקצבה בעת פרישה.  בנוסף, חשוב לעמוד על גובה דמי הניהול שהקרן גובה, החשיפה לסיכון במסלולי ההשקעה, השירות שניתן ללקוחות, עוצמת הגוף שמנהל את קרן הפנסיה ועוד.

 

כך למשל, בקרן פנסיה מקיפה חדשה ניתן לגבות שני סוגי עמלות דמי ניהול: עמלה מפרמיה עד 6% מגובה הפרמיה ועמלה מצבירה עד 0.5% לשנה, כאשר קרן פנסיה כללית משלימה רשאית לגבות עד 1.05% מצבירה ועד 4% מהפקדות.

 

שיקולים נוספים בבחירת קרן הפנסיה הינם הצרכים הביטוחיים שלכם. עמיתי קרן הפנסיה "כלל פנסיה" רשאים לבחור באחד מבין 7 מסלולי ביטוח אשר מעניקים כיסויים בשיעורים משתנים לסיכוני מוות ונכות, וליהנות מניהולה המקצועי של כלל פנסיה וגמל מקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח, שהינה קבוצה מובילה במשק ובעלת איתנות פיננסית, ניסיון ומוניטין רב שנים.

 

כלל פנסיה מבטיחה: תצברו יותר - תשלמו פחות

 

"פנסיה מבטיחה", הוא מודל מהפכני וייחודי בשוק הפנסיוני בישראל, אשר זכה בקטגוריית מוצר השנה לשנת 2019 ובדירוג נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסיים. מוצר זה מבטיח לחוסכים מצטרפים חדשים ולקוחות קיימים, דמי ניהול ידועים מראש אשר יורדים ככל שהיתרה הצבורה בקרן גדלה, לאורך כל תקופת החיסכון ועד לפרישה, ללא קשר לתנאי השוק המשתנים.

 

עמיתים המעוניינים ליהנות מהפחתה מהירה של דמי הניהול, יכולים להצטרף למודל "כלל פנסיה מבטיחה", ובאמצעות ניוד של כספים מקרנות פנסיה או קופות גמל אחרות, יקבלו הטבת דמי ניהול מוגדלת.

 

במודל "כלל פנסיה מבטיחה" לקוחותינו נהנים מ-  WIN-WIN-WIN דמי הניהול נמוכים, שירות מצטיין ותשואה גבוהה. לא פחות חשוב, ומעבר לשורת הרווח, מרוויחים שקט נפשי בחיסכון לכל טווח.

 

לקבלת מידע אודות פנסיה מבטיחה - מסלול פנסיה ייחודי וחדשני
לחצו כאן

 

לכל תכניות הפנסיה מבית כלל, לחצו כאן

 

ההשלמה הכי טובה לפנסיה

 

כאמור, הכסף שהפרשנו מדי חודש בחודשו אמור לכלכל אותנו מרגע הפרישה ולשארית חיינו. בממוצע, זה אומר שכ-40 שנות עבודה אמורות לכסות יותר מ-20 שנות חיים ללא עבודה. העלייה בתוחלת החיים, שוק העבודה המשתנה שכולל בתוכו גם תקופות ללא הפקדות, משיכת כספי פיצויים בעת עזיבת עבודה, כל אלה ועוד, יכולים להביא למצב שבו החיסכון בקרן הפנסיה לא יספיק, בהכרח, לשמירה על אורח החיים אליו התרגלנו במהלך שנות עבודתנו. יותר ויותר חוסכים המעוניינים להגדיל את החיסכון שלהם לגיל פרישה (או לכל מטרה אחרת), בוחרים ב- "כלל גמל לעתיד" - קופת גמל להשקעה המהווה אפיק חיסכון נזיל ויעיל, בעל יתרונות רבים, המקנה פטור מלא ממס למי שצובר את הכסף עד לפרישה ואז מושך אותו כקצבה.

 

רוצים ללמוד עוד כלל גמל לעתיד? לחצו כאן

 

*הנתונים נכונים למועד הפרסום

 

** מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter