השוואת קרנות פנסיה

 

החיים שלנו עוברים במהירות. מגיל צעיר אנו מוצאים עצמנו במרוץ אחר לימודים, עבודה, משפחה ועוד. יום רודף יום, חודש רודף חודש, שנה רודפת שנה – ואנו שוקעים בטרדות היום-יום. אולם, על אף עיסוקנו הרבים והמחשבות על כך, שיום פרישתנו לפנסיה רחוק מאוד, חשוב שנעצור ונבחן האם אנו אכן מוכנים לרגע הפרישה לפנסיה ולערוך השוואת קרנות פנסיה. אם לא – מה עלינו לעשות, כדי להגיע לגיל פרישה מוכנים מבחינה פיננסית.

 

אחת הדרכים החיוניות לדאוג לעתידנו הפיננסי, היא לדאוג לפנסיה שלנו. הרעיון פשוט, ומשמעותו- קבלת גמלה חודשית גם לאחר גיל הפרישה. כספי הפנסיה עוזרים לנו להמשיך לייצר הכנסה חודשית קבועה, גם  לאחר גיל העבודה. מטבע הדברים, ככל שנקדים ונתחיל להפריש לפנסיה בגיל צעיר יותר, כך נצבור סכום גבוה יותר במועד הפרישה.

 

בישראל קיים חוק פנסיה חובה, כך שהמדינה לא משאירה לבחירתנו את השאלה- האם להפריש לפנסיה או לא. גם עצמאים חייבים להפריש לפנסיה - וזאת, כדי למנוע מצב שבו יקלעו, חלילה, בגיל מבוגר, למצב של העדר הכנסה.

 

הבחירה היכן לחסוך את הכספים נתונה בידינו – וכאן נכנסות לתמונה קרנות הפנסיה. הבחירה בקרן פנסיה היא בחירה חשובה, ואף קריטית לעתידנו. לכן, מומלץ לבצע השוואת קרנות פנסיה ולהבין במה מתאפיינות הקרנות השונות.

 

כך למשל, קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מבית כלל פנסיה וגמל, המיועדת לעצמאים ולשכירים, מקנה קצבת זקנה, עם אפשרות להקדמת הקצבה כבר בגיל 60, או לחילופין, לדחות את קבלת הפנסיה לאחר גיל הזכאות, ובכך להגדיל את גובה הפנסיה. הקרן כוללת כיסויים ביטוחים, וביניהם פנסיית נכות, הכוללת קצבה חודשית, עד לתקרה של 75% מהשכר, במקרה של אובדן כושר עבודה, וכן פנסיית שארים, הכוללת קצבה חודשית לבן/בת הזוג ולילדים במקרה של פטירה. כמו כן, קיימת אפשרות להוון את כספי הפנסיה, בשיעור של עד 25% לתקופה של עד 5 שנים, והכל בכפוף לתקנון הקרן.

 

עמיתי "כלל פנסיה" יכולים לבחור את מסלול ההשקעה לכספיהם הצבורים, בהתאם להעדפותיהם. בין המסלולים, ניתן למצוא מסלול עם מודל השקעה תלוי גיל (מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 50-60 או מסלול לבני 60 ומעלה). מסלול אחר הוא מסלול השקעה אג"ח, שבו הכספים חשופים לנכסים בארץ ובחו"ל. מסלול נוסף הוא מסלול השקעה במניות, בו הכספים חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה של לפחות 75% ולכל היותר 120% מנכסי המסלול.

 

קיימים מסלולים נוספים, כמו מסלול שקלי, מסלול מחקה מדדS&P 500* ומסלול הלכה.

 

כלל פנסיה וגמל מציעה גם את קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה", המשקיעה 100% מהכספים בשוק ההון, במטרה להשיג תשואה מירבית לעמיתיה. הקרן פועלת על בסיס עקרון האיזון האקטוארי.  הפנסיה צמודה למדד ומתעדכנת במועד עריכת המאזן האקטוארי.

 

קרן זו מקנה פנסיית זקנה, הכוללת קצבה חודשית קבועה לכל החיים, מיום הפרישה. זאת ועוד, ניתן לקבוע את שיעור הפנסיה שתשולם לשארים, בעת פרישה לגמלאות, וכן לבחור במגוון מסלולים לקבלת הפנסיה, בהתאם למצב האישי ולצרכים בעת פרישה. כמו כן, קיימת אפשרות להקדמת מועד קבלת הפנסיה כבר בגיל 60 או לחילופין, לדחות את קבלת הפנסיה לאחר גיל הזכאות, ובדרך זו להגדיל את גובה הפנסיה.

 

בנוסף, קיימת אפשרות בחירה בין מגוון מסלולים ואף ניתן לשנות את המסלול במידת הצורך בהתאם להשוואת קרנות פנסיה, לכל אורך תקופת החברות בקרן.

 

 

 

*מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter