ביטוח לעסקים

ביטוח לעסקים נועד להגן על עסקך המהווה מקור פרנסתך.
כבעלים בעסק חלה עליך אחריות כלפי עובדיך, שכניך ולקוחותיך. 
"
כלל ביטוח" מציעה לך מגוון ביטוחים בפוליסת ביטוח לעסקים,
המותאמת לכל רגע בחיים ולכל צורכי הביטוח שלך לעסק 

ביטוח עסק
ביטוח לעסקים קטנים

ביטוח לעסקים קטנים

הייטק בהתאמה אישית

הייטק בהתאמה אישית

פוליסה לחברת ההייטק המשלבת ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר גם יחד

ביטוח מטרייה משולבת לבית עסק

ביטוח מטרייה משולבת

תוכנית ביטוח עסק משולבת הנותנת מענה לכל צורכי הביטוח של: