הייטק בהתאמה אישית

 • חברות הייטק וותיקות וחברות סטארט אפ

מדינת ישראל הינה אחת ממעצמות ההייטק הגדולות בעולם. החשיפה לסיכונים בתחומי הטכנולוגיה ומצבי אי הוודאות שחברות סטארט-אפ או חברות תוכנה ותיקות מתמודדות עמם יום יום, מצריכים מענה מתאים. כלל ביטוח מציעה מענה ביטוחי הולם לסיכונים אלו בדמות פוליסה המשלבת בתוכה ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר גם יחד.
הגנה מתוחכמת וגמישה לחברת ההייטק שלך

עיקרי הפוליסה

הפוליסה המשולבת לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר מבית, "כלל ביטוח", מותאמת במיוחד לחברת ההייטק:

 • כיסוי אחריות מקצועית - מכסה את אחריות המבוטח בגין נזקים פיננסיים אשר גרם כתוצאה ממעשה, מחדל, טעות או השמטה בביצוע עיבוד נתונים אלקטרוניים ו/או שירותי מחשוב אחרים לצד שלישי, וכן מכשל של מוצרי התוכנה או האלקטרוניקה של המבוטח בביצוע משימתם
 • כיסוי אחריות המוצר - מכסה את אחריות המבוטח בגין נזקים פיזיים לגוף או רכוש צד שלישי אשר נגרמו כתוצאה מכשל במוצר 

"כלל ביטוח" מעניקה בהתאמה אישית את מכלול הכיסויים הביטוחיים המשלימים לחברת ההייטק, אשר יחד עם הפוליסה המשולבת מקנה הגנה מתוחכמת וגמישה:

 • אחריות נושאי משרה D&O
 • רכוש ואובדן רווחים
 • צד שלישי
 • חבות מעבידים
 • רכוש בהעברה
 • כספים בכספת ובהעברה
 • ציוד אלקטרוני
 • נאמנות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter