מדיניות שמירת הפרטיות

מדיניות שמירת הפרטיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם, המבקרים והמשתמשים באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי מידע ופרטיות של קבוצת כלל החזקות עיסקי ביטוח (להלן - "כלל"), מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות מאגרי המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין כלל לבינכם.

 

איסוף מידע והשימוש בו
קבוצת כלל אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י כלל: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.


מידע כללי על המבקרים באתר
מידע כללי הנאסף באמצעות האתר - כלל אוספת מידע הכללי אודות המבקרים באתר. מידע זה נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משמש באופן משותף את החטיבות העסקיות השונות והחברות השונות בקבוצת כלל לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.

 

מידע אישי
בנוסף אוספת כלל מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכו' אך ורק כאשר:

 

* המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור לכלל; או
* החברה עורכת סקר מקוון על בסיס התנדבותי.

 

כלל, ע"י המחלקות השונות והחטיבות העסקיות הרלוונטיות שלה, נעזרת במידע האישי הנאסף ע"י משתמשים על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות החברה או המידע השונות של המבקרים באתר.

המידע שנמסר על ידך הוא נכס של כלל וכלל תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. כלל לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט לסוכן עמו בחרת להתקשר ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר ללא הסכמתך המפורשת. כלל אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים המחוזק על מערך מחשבים נפרד למנוע גישה אליו על ידי גופים אחרים.


זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך דרך "עדכון פרטים" לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. גישה זו היא באמצעות הקוד הסודי שבחרת בעת תהליך הרישום.

 

קטינים מתחת לגיל 14 אינם חייבים למסור את פרטיהם האישיים.

 

בטיחות וסודיות
כלל עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.

אבטחת המידע באתר כלל נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.

 

ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת כלל מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט.

 

כלל משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת - שרת כלל אינו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנן השגחה ובקרה מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של כלל עם האינטרנט.

 

כלל מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה.

עם זאת, אין כלל יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. כלל לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

 

 

פרטי זיהוי וקשר

מידע זה כולל נתונים כגון: שם, מגדר, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר רישיון נהיגה, מספר רכב, מעמד אישי, מצב משפחתי וכל מידע אחר המסופק על ידכם בהסכמה לרבות במסגרת של רכישת או אספקת שירות על ידי כלל, באמצעות האתר ובאמצעות פניות טלפוניות בין כלל לבין לקוחותיה. כמו כן, לצורך אימות וזיהוי שלכם, אנו עשויים לבקש מכם לספק לנו צילום תעודת זהות ותמונה של הפנים שלכם, זאת לצורך ביצוע בדיקה בזמן אמת לאימות הזהות.

 

כלל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter