ביטוח מטריה משולבת לבית עסק

  • לבעלי עסק/מפעל בסדר גודל קטן עד בינוני

כבעל עסק פוליסת "מטרית כלל בתי עסק" מבית "כלל ביטוח", נותנת מענה מקיף ורחב לצרכי הביטוח שלך. 
ביטוח העסק שלך הוא העסק שלנו

עיקרי הפוליסה

במסגרת פרקי הכיסוי המפורטים להלן, מציעה הפוליסה מגוון רחב של הרחבות וכיסויים נוספים לבחירתך ובהתאמה לצרכי בית העסק שלך ופעילותך העסקית:  
פרק 1 - ביטוח תכולת בית העסק 
פרק 2 - ביטוח מבנה בית העסק 
פרק  3 א' - ביטוח אובדן הכנסה או לחלופין פרק 3 ב' ביטוח אובדן תוצאתי    
פרק 4 - ביטוח פריצה ושוד לתכולת בית העסק      
פרק 5 - ביטוח כל הסיכונים - כספים 
פרק 6 - ביטוח רכוש בהעברה
פרק 7 - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  
פרק 8 - ביטוח אחריות מעבידים   
פרק 9 - ביטוח אחריות המוצר  
* לפרקי החבויות נוספה הרחבה להגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים 
פרק 10 - ביטוח ציוד אלקטרוני  המאפשר רכישת כיסוי מלא או כיסוי שיורי 
נספח א' - כיסוי כנגד סיכוני סייבר - המכסה נזק לרכוש המבוטח וכן את חבותו כלפי צד שלישי כתוצאה מסיכון זה

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter