עבודות בניה והנדסה אזרחית

כקבלן או יזם הפועל בתחומי הקמות או עבודות קבלניות הינך חשוף לסיכונים שונים ומגוונים לאורך חיי הפרוייקט. בין אם מדובר בפרויקט שיפוץ קטן, בניית וילה, בניין רב קומות או פרוייקט תשתיות לאומי, מומלץ ולעיתים קרובות אף נדרש, לרכוש חבילת ביטוח שתגן כנגד הסיכונים השונים. ביטוח קבלנים מבית "כלל ביטוח", מבוסס על כל הסיכונים ומספק פתרון מקיף לכל נזק פיזי לגוף או לרכוש אשר עלול לקרות באתר הבנייה, ובכלל זה: נזק לרכוש, נזק לציוד ולעבודות הבנייה, נזק לעובדים מעבר למכוסה על ידי הביטוח הלאומי וכן נזק לגוף או לרכוש לצדדים שלישיים. בנוסף מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.
דאג אתה לבנייה, השאר לנו את הדאגה לסיכונים הכרוכים בכך

עיקרי הפוליסה

-

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter