פוליסות ביט שקליות

ביט משולבת אש מורחב ואבדן תוצאתי שקלית - מהדורת 2019
ביט משולבת אש מורחב ואבדן תוצאתי שקלית - מהדורת 2019
נספח לביטוח נזקי טרור (מעל מס רכוש) - מהדורת 2019
נספח לביטוח נזקי טרור (מעל מס רכוש) - מהדורת 2019
ביט ציוד אלקטרוני שקלית - מהדורת 2019
ביט ציוד אלקטרוני שקלית - מהדורת 2019
ביט שבר מכני שקלית - מהדורת 2019
ביט שבר מכני שקלית - מהדורת 2019
ביט ציוד מכני הנדסי שקלית - מהדורת 2016
ביט ציוד מכני הנדסי שקלית - מהדורת 2016
ביט אחריות מעבידים שקלית - מהדורת 2019
ביט אחריות מעבידים שקלית - מהדורת 2019
ביט אחריות כלפי צד שלישי שקלית - מהדורת 2019
ביט אחריות כלפי צד שלישי שקלית - מהדורת 2019
ביט אחריות המוצר שקלית - מהדורת 2019
ביט אחריות המוצר שקלית - מהדורת 2019
ביט כל הסיכונים כספים שקלית - מהדורת 2019
ביט כל הסיכונים כספים שקלית - מהדורת 2019
ביט רכוש בהעברה שקלית - מהדורת 2019
ביט רכוש בהעברה שקלית - מהדורת 2019
ביט עבודות קבלניות שקלית - מהדורת 2019
ביט עבודות קבלניות שקלית - מהדורת 2019
ביט נאמנות שקלית - מהדורת 2019
ביט נאמנות שקלית - מהדורת 2019
מסמך שינויים - פוליסת משולבת אש מורחב ואבדן תוצאתי
מסמך שינויים - פוליסת משולבת אש מורחב ואבדן תוצאתי
מסמך שינויים - פוליסה ציוד אלקטרוני
מסמך שינויים - פוליסה ציוד אלקטרוני
מסמך שינויים - פוליסת שבר מכני
מסמך שינויים - פוליסת שבר מכני
מסמך שינויים – פוליסת ציוד מכני הנדסי
מסמך שינויים – פוליסת ציוד מכני הנדסי
מסמך שינויים - פוליסת מעבידים
מסמך שינויים - פוליסת מעבידים
מסמך שינויים - פוליסת צד שלישי
מסמך שינויים - פוליסת צד שלישי
מסמך שינויים - פוליסת אחריות המוצר
מסמך שינויים - פוליסת אחריות המוצר
מסמך שינויים - פוליסת כל הסיכונים כספים
מסמך שינויים - פוליסת כל הסיכונים כספים
מסמך שינויים - פוליסת רכוש בהעברה
מסמך שינויים - פוליסת רכוש בהעברה
מסמך שינויים - פוליסה עבודות קבלניות
מסמך שינויים - פוליסה עבודות קבלניות
מסמך שינויים - פוליסת נאמנות
מסמך שינויים - פוליסת נאמנות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter