שבר מכני

מכונות וציוד עלולים להינזק תוך כדי הפעלתם ופעילותם השוטפת. ביטוח שבר מכני מבית "כלל ביטוח", מכסה אובדן או נזק פיזי תאונתי פנימי הנגרם למכונות ולציוד בעת הפעלתם.
הגן על כלי העבודה שלך בעזרת ביטוח שבר מכני

עיקרי הפוליסה

-

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter