ציוד מכני הנדסי

ציוד מכני הנדסי, בדומה לכלי רכב אחרים, חשוף לנזקים מתאונות שונות. ביטוח ציוד מכני הנדסי מבית "כלל ביטוח",

מכסה אובדן או נזק פיזי תאונתי חיצוני לציוד מכני הנדסי כגון: עגורנים, מערבלי בטון, מנופים וכיוצ"ב, על בסיס כל הסיכונים.

עיקרי הפוליסה

-

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter