ביטוח אחריות מקצועית לעורך דין

ביטוח אחריות מקצועית מבית "כלל ביטוח", מכסה את אחריותך המקצועית כעורך דין, כלפי צד שלישי,

בשל הפרת חובה מקצועית בקשר עם השירות המקצועי שניתן על ידך. בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך המקצועית.
כדי שתישן טוב בלילה...

עיקרי הפוליסה

-

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter