ביטוח חנויות בקניון

התכנית לביטוח חנויות בקניון,מבית "כלל ביטוח", מיועדת לחנויות בקניונים סגורים ובמרכזי קניות במתחמים פתוחים שסכום הביטוח שלהן אינו עולה על 10 מיליון ש"ח ומותאמת במיוחד לצרכיהם הביטוחיים.

עיקרי הפוליסה

התכנית מציעה את הכיסויים המפורטים להלן במחירים אטרקטיביים במיוחד ובהשתתפויות עצמיות מוזלות:

 • ביטוח אש מורחב
 • ביטוח תכולה על בסיס כל הסיכונים עד חצי מיליון ש"ח
 • כיסוי לסיכוני פריצה ושוד
 • כיסוי לסיכוני נזקי טבע, רעידת אדמה ופרעות
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות עד 10 מיליון ש"ח
 • ביטוח אובדן תוצאתי (אובדן רווחים)
 • ביטוח ציוד אלקטרוני ושחזור נתונים, ניתן להרחיב את הכיסוי לציוד אלקטרוני נייד
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח כספים בקופה ובהעברה
 • ביטוח סחורות בהעברה


כמו כן כוללת התכנית סל הרחבות אטרקטיבי ללא תוספת פרמיה:

 • כיסוי לנזק כתוצאה מהתמוטטות מדפים
 • דמי שכירת חנות חליפית (גם אם המבנה לא בוטח)
 • ביטוח לוחות זכוכית ושלטים
 • הוצאות נוספות לשמירה על הרכוש המבוטח לאחר נזק מכוסה
 • שחזור מסמכים
 • ביטוח תכולת מקרר (כתוצאה מסיכוני הפוליסה לרבות בשל שבר מכני או קלקול חשמלי למקרר)
 • סעיף ויתור תחלוף (שיבוב) כלפי חברת הניהול
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter