ביטוח מטריה משולבת למשרד

  • לבעלי משרד המספק שירותים
  • לבעל מקצוע חופשי, המעסיק עובדים

 

כבעל משרד, פוליסת "מטרית כלל למשרדים" מבית "כלל ביטוח" נותנת מענה מקיף ורחב לפעילות המשרד שלך.

ביטוח המשרד שלך הוא העסק שלנו

עיקרי הפוליסה

במסגרת פרקי הכיסוי המפורטים להלן, מציעה הפוליסה מגוון רחב של הרחבות וכיסויים נוספים לבחירתך בהתאמה לצרכי המשרד שלך ופעילותך המשרדית:


פרק 1 - ביטוח תכולת המשרד (במתכונת ביטוח כל הסיכונים)
פרק 2 - ביטוח מבנה המשרד (במתכונת ביטוח כל הסיכונים)
פרק 3 - ביטוח אובדן הכנסה
פרק 4 - ביטוח כל הסיכונים כספים
פרק 5 - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פרק 6 - ביטוח אחריות מעבידים
הרחבה להגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים - לפרקי החבויות שנרכשו
פרק 7 - ביטוח כל הסיכונים ציוד אלקטרוני - במתכונת כיסוי שיורי ומשלים לפרק התכולה
נספח א' - כיסוי כנגד סיכוני סייבר - הכולל כיסוי לחבות בגין נזק לצד שלישי וכן נזקי סייבר למבוטח

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter