אודות כלל פנסיה וגמל

כלל פנסיה וגמל בע"מ מנהלת קרנות פנסיה, קופות גמל הוניות וקופות גמל לא משלמות לקצבה, קופות מרכזיות לפיצויים וקרנות ההשתלמות המעניקות אפשרויות חיסכון לטווח הארוך והבינוני במגוון אפשרויות חיסכון
כלל פנסיה וגמל
חיסכון
פרטים אודות איחוד חשבונותיך המתנהלים בקרנות הפנסיה השונות, העברת פרטי חשבונך בקרן הפנסיה "כלל פנסיה" למשרד באוצר ואפשרותך להתנגד להעברת פרטיך
מיזוג מסלולי השקעה בקופת הגמל תמר

במסגרת הוראות חוזר משרד האוצר, בתאריך 01.01.2016 מזגה החברה את מסלול ההשקעה "כלל תמר מט"ח" אל תוך מסלול ההשקעה "כלל תמר אג"ח"

ביום 03.05.17 פורסם חוזר חדש המאפשר ליורשי עמיתים, שנפטרו לפני למעלה משלוש שנים ויתרת הכספים בחשבונם אינה עולה על 8,000 ₪, למשוך את יתרת הכספים ללא המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שלא נרשמה הוראת מוטבים בחשבון

לאחרונה בוצע תיקון לחוק קופות הגמל שמטרתו לצמצם חשבונות קטנים מאוד (עד 8000 ש"ח) שאינם פעילים. התיקון האמור ותקנותיו מאפשר לבעלי החשבונות האלה למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליך מהיר וללא תשלום מס.

בהתאם להוראת אגף שוק ההון בעניין המיזוג, על כל גוף מנהל להחזיק בקופה אחת בלבד מכל סוג, וזאת במטרה להקל על ציבור העמיתים

עקב הוראות רגולטוריות, ועל מנת לשמור על פרטיות הנתונים של לקוחותינו, החל מה-1 לספטמבר נוכל למסור מידע בנוגע לקופות הגמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה רק לאחר הליך זיהוי