קופות גמל מרכזיות לפיצויים

קופה מרכזית לפיצויים, היא קופה המיועדת למעסיקים לצורך צבירת כספי פיצויים לעובדים. הפקדה של כספי פיצויים בקופה כללית לפיצויים מאפשרת למעסיק צבירה הדרגתית של הכספים ויכולת תשלום פיצויים לעובד בכל זמן נתון. הפקדות אלה מהוות הוצאה מוכרת לצרכי מס הכנסה. בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל אושרו ההפקדות לקופות אלו עד לסוף שנת 2010 ורק בגין עובדים שהועסקו אצל המעסיק בשנת 2007. לכלל גמל מגוון קופות מרכזיות לפיצויי פיטורין המותאמים לדרישותיך כמעסיק

סוגי קופות

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter