כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה מהווה אפיק חיסכון המאפשר לחוסך משיכת כספים בכל שלב ובכל גיל.

 

עמיתי הקופה יכולים לבצע ניוד בין מסלולי השקעה בכל עת.
את ההפקדה ניתן לבצע באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית.
הכספים ניתנים להמרה החל מגיל 60 לקצבה פטורה ממס.

 

שאלות ותשובות נפוצות בנושא קופת גמל להשקעה לחצו כאן

הצטרפות online

עיקרי התכנית

כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מקנה לך:

 • אפשרות לחסוך באמצעות הפקדות חודשיות או כסכום חד פעמי - עד 71,337.73 בשנה ללקוח. הכספים המופקדים בקופה נזילים וניתנים למשיכה חלקית או מלאה, מדי יום
 • אפשרות לחסוך עבור הילדים או הנכדים בחשבון שיירשם על שמם
 • מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המאפשרים התאמה מירבית לתנאי השוק ולהעדפת הלקוח, תוך אפשרות לחשיפה לנכסים אלטרנטיביים
 • שינוי מסלולי השקעה אינו כרוך בתשלום ואינו נחשב ארוע מס
 • אפשרות להמיר את הכספים הצבורים בקופה כקצבה חודשית לכל החיים החל מגיל 60 וליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון. בנוסף, הקצבה החודשית תחשב כ'קצבה מוכרת' (קצבה פטורה ממס הכנסה)
 • אפשרות לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לך ביותר מבין שבעה מסלולי השקעה שונים:
  - כללי
  - אג"ח עד 15% מניות
  - מניות
  - מסלול אג״ח
  - אג"ח ממשלת ישראל
  - שקלי טווח קצר
  - מסלול הלכה

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter