קופת גמל להשקעה - כלל גמל לעתיד

קופת גמל להשקעה מהווה אפיק חיסכון המאפשר לחוסך בתוכנית משיכת כספים בכל שלב ובכל גיל.

 

עמיתי הקופה יכולים לבצע ניוד בין מסלולי השקעה בכל עת.
את ההפקדה ניתן לבצע באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית.
הכספים ניתנים להמרה החל מגיל 60 לקצבה פטורה ממס.

 

שאלות ותשובות נפוצות בנושא קופת גמל להשקעה לחצו כאן

הצטרפות לקופת גמל להשקעה online

עיקרי התכנית

כלל גמל לעתיד - קופת גמל להשקעה מקנה לך:

  • אפשרות לחסוך באמצעות הפקדות חודשיות או כסכום חד פעמי - עד לסכום של 79,005.69 נכון לשנת 2024 לחוסך. הכספים המופקדים בקופה נזילים וניתנים למשיכה חלקית או מלאה, מדי יום
  • אפשרות לחסוך עבור הילדים או הנכדים בחשבון שיירשם על שמם
  • מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המאפשרים התאמה מירבית לתנאי השוק ולהעדפת הלקוח, תוך אפשרות לחשיפה לנכסים אלטרנטיביים
  • שינוי מסלולי השקעה אינו כרוך בתשלום ואינו נחשב ארוע מס וניתן לבצע דיגיטלית באתר כלל ביטוח
  • אפשרות להמיר את הכספים הצבורים בקופה כקצבה חודשית לכל החיים החל מגיל 60 וליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון. בנוסף, הקצבה החודשית תחשב כ'קצבה מוכרת' (קצבה פטורה ממס הכנסה)

אפשרות לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לך ביותר מבין שמונה מסלולי השקעה שונים:
- מסלול כללי
- מסלול אג"ח עד 15% מניות
- מסלול מניות
- מסלול אג״ח
- מסלול אג"ח ממשלת ישראל
- מסלול שקלי טווח קצר
- מסלול הלכה
- כלל  גמל להשקעה מחקה מדד 500 S&P
- כלל גמל לעתיד כללי פאסיבי
- כלל גמל לעתיד פאסיבי מדדי מניות

 

 

  • ניתן לבצע פיזור השקעה מבין כל המסלולים המוצעים
  • בעת משיכת הכספים, משלמים 25% מס רווח הון, על הרווחים הריאליים
  • * כלל גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 - נפתחה בדצמבר 2020

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter