קופת גמל בר

קופת הגמל השנייה בגודלה מבין קופות הגמל שבניהול כלל פנסיה וגמל, מיועדת לצבירת כספי תגמולים לעמיתים עצמאיים ושכירים.
הקופה מחולקת לשני מסלולי השקעה: בר א' ובר ג':
בר ג' (263): מסלול השקעה כללי, הנכסים יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעה כפי שנקבעה ע"י ועדת ההשקעות.
בר א' (539): בעלת תשואה מובטחת של 5.5% + מדד.
הקופה בר א' סגורה למצטרפים חדשים.
הצטרפות online

עיקרי התכנית

-

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter