קופת גמל בר

קופת הגמל השנייה בגודלה מבין קופות הגמל שבניהול כלל פנסיה וגמל מיועדת לצבירת כספי תגמולים לעמיתים שכירים ולעצמאיים.

 

הצטרפות online

עיקרי התכנית

 

קופת הגמל השנייה בגודלה מבין קופות הגמל שבניהול כלל פנסיה וגמל, מיועדת לצבירת כספי תגמולים לעמיתים עצמאיים ושכירים.
הקופה מחולקת לשני מסלולי השקעה: בר א' ובר ג':
בר ג' (263): מסלול השקעה כללי, הנכסים יושקעו בהתאם למדיניות ההשקעה כפי שנקבעה ע"י ועדת ההשקעות.
בר א' (539): בעלת תשואה מובטחת של 5.5% + מדד.
הקופה בר א' סגורה למצטרפים חדשים.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter