תשואות גמל - הערות משפטיות

תשואות גמל - הערות משפטיות

התשואה למסלול קופת גמל המנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל, מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים, תשואות 12 חודשים אחרונים ינואר-דצמבר 2020, 3 שנים ו- 5 שנים - ליום 31.12.2020.

מבין כלל קופות הגמל לתגמולים בהן מסלול התמחות ראשית אג"ח, עפ"י הנתונים ב"גמל נט" באתר משרד האוצר, התשואות בקרנות הגמל הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול | מ"ה 253 |
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד | האמור במסמך זה אינו מהווה המלצה / יעוץ כל שהוא ו/ או תחליף לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם | טל"ח

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter