תאריך הדפסה  25/11/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

אודות כלל פנסיה וגמל

כלל פנסיה וגמל בע"מ מנהלת קרנות פנסיה, קופות גמל הוניות וקופות גמל לא משלמות לקצבה, קופות מרכזיות לפיצויים וקרנות ההשתלמות המעניקות אפשרויות חיסכון לטווח הארוך והבינוני במגוון אפשרויות חיסכון
כלל פנסיה וגמל
ביום 12.08.14 פורסם חוזר חדש המאפשר ליורשי עמיתים, שנפטרו לפני למעלה משלוש שנים ויתרת הכספים בחשבונם אינה עולה על 5,000 ₪, למשוך את יתרת הכספים ללא המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שלא נרשמה הוראת מוטבים בחשבון
לאור הדמיון בהרכב השקעת הנכסים במסלולים "ספיר" ו"יהלום", המנוהלים בקרן הפנסיה המקיפה מיטבית עתודות, החליטה החברה למזגם

לאחרונה פורסמה הוראה חדשה של משרד האוצר שמטרתה לצמצם חשבונות קטנים מאד (עד 7,000 ש"ח) שאינם פעילים. ההוראה החדשה מאפשרת לבעלי החשבונות האלה למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליך מהיר וללא תשלום מס בגין משיכה זו

בהתאם להוראת אגף שוק ההון בעניין המיזוג, על כל גוף מנהל להחזיק בקופה אחת בלבד מכל סוג, וזאת במטרה להקל על ציבור העמיתים

עקב הוראות רגולטוריות, ועל מנת לשמור על פרטיות הנתונים של לקוחותינו, החל מה-1 לספטמבר נוכל למסור מידע בנוגע לקופות הגמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה רק לאחר הליך זיהוי

מבזקים
  • מעסיק יקר, באפשרותך לקבל אישורי הפקדות שבוצעו על ידיכם בשנת המאזן שהסתיימה,לקרנות/קופות שבניהול חברתנו, על ידי פניה באמצעות כתובת המייל: ServiceEmployers@Clal-Ins.co.il או אל דסק מעסיקים בטל: 03-9420434

  • הועלה קובץ דו"ח תשואות יומיות

    הועלה קובץ דו"ח תשואות יומיות בגין חוזר הכרעה לעניין פיצוי עמיתים. לצפייה בדו"ח לחצו כאן.
    כתובת מייל לשימוש החברות המנהלות בלבד: hashava@Clal-Ins.co.il