אודות קבוצת כלל

אודות קבוצת כלל

תחום עיסוק - ביטוח וחיסכון ארוך טווח לרבות ביטוח כללי, ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, מוצרי פנסיה וגמל, הן ללקוחות פרטיים והן לחברות ועסקים

 

שנת יסוד 1987

 

כלל החזקות עסקי ביטוח הינה חלק מקבוצת אי די בי. פיתוח המחזיקה בכ-55% ממניותיה (באמצעות נאמן שמונה על ידי המפקח על הביטוח). בנק הפועלים מחזיק בכ-10% נוספים ושאר המניות מוחזקות בידי הציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
נתח השוק של הקבוצה במונחי פרמיות שהורווחו ברוטו עומד על כ-18% משוק הביטוח, והיקף הנכסים המנוהלים על ידה עומד על כ-168 מיליארדי ש"ח (נכון לסוף דצמבר 2015).
 

 

כלל חברה לביטוח בע"מ מדורגת בדירוג ilAA+ על ידי Standard & Poor's Maalot. הקבוצה מחזיקה בסוכנויות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וחברות למתן אשראי. החברה מעסיקה כ-4,200 עובדים ופועלת ביחד עם כ-1,800 סוכני ביטוח. כל אלה מציבים אותה כאחת מקבוצות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח מהמובילות בישראל.

 

חיסכון ארוך טווח

החטיבה לביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח מספקת פתרונות מקיפים ללקוחות פרטיים ועסקיים בכל מגזרי המשק.
קבוצת כלל ביטוח מחזיקה בנתח שוק של כ-15% משוק החיסכון ארוך הטווח בארץ, כהגדרתו על ידי המפקח על הביטוח. קרנות הפנסיה של הקבוצה מנהלות נכסים בהיקף כולל של למעלה מ-48 מיליארדי ש"ח עבור כ-690,000 עמיתים וקופות הגמל מנהלות כ-35 מיליארד ש"ח (נכון לסוף שנת 2015).

 

במסגרת פעילות ביטוח החיים משתתף ברווחים מחזיקה הקבוצה בנתח שוק של כ-21% במונחי נכסים, עם היקף פרמיה שנתית כוללת של כ-5 מיליארד ש"ח (בשנת 2015). כלל מנהלת את כספי עמיתיה במלוא האחריות והם נהנים מתשואות מהגבוהות בשוק בישראל כמו גם מביטחון מלא כי כספם מנוהל על ידי גוף גדול, מקצועי ומוביל בתחומו.

 

ביטוח כללי

קבוצת כלל ביטוח מהווה את אחת מהמובילות בתחום הביטוח הכללי בישראל עם היקף פרמיה שנתית של כ-2.5 מיליארד ש"ח (בשנת 2015). החברה מציעה קשת רחבה של תכניות ביטוח לפרט ולעסקים בתחום הרכב, הדירה, הרכוש ועוד, זאת במקצועיות ובמומחיות רבה תוך הבנת הצרכים הייחודיים של מגוון לקוחותיה.

 

ביטוח בריאות

חטיבת הבריאות של קבוצתכלל ביטוח זכתה בקטגוריית "חברת ביטוחי הבריאות הטובה בישראל לשנת 2015" בדירוג נבחרי השנה של "עדיף" ועיתונאי הביטוח והפיננסים. החטיבה מנהלת פרמיות שנתיות המסתכמות בכ-1.7 מיליארד ש"ח (בשנת 2015). החברה מציעה ללקוחותיה ביטוחי בריאות פרטיים מגוונים, ביטוחים סיעודיים, ביטוחי נסיעות לחו"ל ועוד. סל ביטוחי הבריאות הפרטיים אותם מציעה החברה מאפשרים למבוטחיה לבחור את הכיסוי הנכון העונה על צרכיהם תוך תמחור נכון וליווי מקצועי, זאת תוך הבנת המגמות והשינויים בענף ובהתאמה אליהם.  

 

השקעות

כנף, אשר מהווה את זרוע ההשקעות של הקבוצה, מנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-168 מיליארד ש"ח (נכון לסוף דצמבר 2015), הכוללים את כספי העמיתים של קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים, וכן את ההון העצמי ועתודות הביטוח של קבוצת כלל.

 

שירות וחדשנות

כלל ביטוח מקדישה מאמצים רבים לשיפור השירות לסוכניה ולקוחותיה ומובילה מהפיכת שירות המבוססת על כלים דיגיטליים חדשניים המאפשרים קבלת שירות מידי מכל מקום ובכל זמן. כחלק מתפיסה זו השיקה החברה את Clal On-Line אפליקציה המאפשרת לסוכני הביטוח של החברה להפיק ללקוחותיהם פוליסת און ליין תוך דקות ספורות, את שירות Clal Info המאפשר לסוכנים לשלוח ולקבל מידע ועדכונים מידיים ב-SMS ובמייל ולדעת בזמן אמת אודות תהליכי השירות של לקוחותיהם ושירותים חדשניים רבים נוספים.