כלל ניהול פיננסים (כנף) היא חברת בת בבעלות מלאה של כלל ביטוח, ומהווה את זרוע ההשקעות של קבוצת כלל ביטוח ופיננסים. 

כנף אחראית על ניהול נכסים בהיקף של מעל 286 מיליארד ש"ח הכוללים את כספי העמיתים של כלל ובכללם פנסיה, גמל, השתלמות והפוליסות המשתתפות ברווחים (ביטוחי מנהלים), וכן את ההון העצמי ועתודות הביטוח של קבוצת כלל (נוסטרו).

כנף חרטה על דגלה את ערכי המקצוענות, המצוינות והחדשנות בכל תחומי פעילותה, ומטרתה להשיא תשואה הולמת ולמקסם את ההכנסות מהשקעות, בהתאמה ליחסי סיכוי סיכון ולמאפייני התיקים.

 

כלל ניהול פיננסים

כלל ניהול פיננסים (כנף) היא חברת בת בבעלות מלאה של כלל ביטוח, ומהווה את זרוע ההשקעות של קבוצת כלל ביטוח ופיננסים. 

כנף אחראית על ניהול נכסים בהיקף של מעל 286 מיליארד ש"ח הכוללים את כספי העמיתים של כלל ובכללם פנסיה, גמל, השתלמות והפוליסות המשתתפות ברווחים (ביטוחי מנהלים), וכן את ההון העצמי ועתודות הביטוח של קבוצת כלל (נוסטרו).

כנף חרטה על דגלה את ערכי המקצוענות, המצוינות והחדשנות בכל תחומי פעילותה, ומטרתה להשיא תשואה הולמת ולמקסם את ההכנסות מהשקעות, בהתאמה ליחסי סיכוי סיכון ולמאפייני התיקים.

 

חוזקות כנף

כנף משקיעה את הכספים שבניהולה במגוון אפיקים סחירים כגון: מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומט"ח ואפיקים לא סחירים - הלוואות, תשתיות, טכנולוגיה, קרנות השקעה, משכנתאות, נדל"ן מניב והשקעות לא סחירות נוספות.

כנף פועלת לפיזור של ההשקעות במטרה לנצל הזדמנויות השקעה בשווקים ולפיזור סיכוני ההשקעות. את כנף מוביל צוות מנהלי השקעות ותיקים ומנוסים במגוון התמחויות.

 

חוזקות כנף

כנף משקיעה את הכספים שבניהולה במגוון אפיקים סחירים כגון: מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומט"ח ואפיקים לא סחירים - הלוואות, תשתיות, טכנולוגיה, קרנות השקעה, משכנתאות, נדל"ן מניב והשקעות לא סחירות נוספות.

כנף פועלת לפיזור של ההשקעות במטרה לנצל הזדמנויות השקעה בשווקים ולפיזור סיכוני ההשקעות. את כנף מוביל צוות מנהלי השקעות ותיקים ומנוסים במגוון התמחויות.

 

השקעות בולטות בתחומי טכנולוגיה, נדל"ן, אנרגיות מתחדשות ותשתיות - כלל ניהול פיננסים

השקעות בולטות בתחומי טכנולוגיה, נדל"ן, אנרגיות מתחדשות ותשתיות - כלל ניהול פיננסים

 
בעלי תפקידים כלל ניהול פיננסים

בעלי תפקידים כלל ניהול פיננסים

 

סקירות כלכליות
סקירות כלכליות
כתבות ומצגות
כתבות ומצגות
הודעות לעיתונות
הודעות לעיתונות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter