אודות כלל פנסיה וגמל

כלל פנסיה וגמל בע"מ מנהלת קרנות פנסיה, קופות גמל הוניות וקופות גמל לא משלמות לקצבה, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות וקופת גמל להשקעה המעניקות אפשרויות חיסכון לטווח הארוך והבינוני במגוון אפשרויות חיסכון.

קרנות הפנסיה החדשות של הקבוצה מנהלות נכסים בהיקף כולל של כ-123 מיליארדי ₪ עבור כ-550,000 עמיתים וקופות הגמל מנהלות כ-59 מיליארד ₪ עבור כ-450 אלף עמיתים (נכון לספטמבר 2023 ).

אודות כלל פנסיה וגמל

כלל פנסיה וגמל בע"מ (לשעבר: מיטבית- עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ), (להלן - "החברה") התאגדה ביום 18 בדצמבר 1995 במטרה לנהל את מיטבית קרן פנסיה חדשה ואת קרן כללית חדשה. החברה הינה בבעלות מלאה של כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל ביטוח"), שהינה חברת בת של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("כלל החזקות")

קרא עוד
חברי דירקטוריון וחברי ועדות

חברי דירקטוריון, ועדת השקעות וועדת ביקורת

קרא עוד
דוחות ונתונים כספיים
  • חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל
  • דוח הוצאות ישירות מחשבונות עמיתים
  • דמי ניהול עמלות והשקעות
  • תקנונים
  • תשואות ונכסים
  • הצבעות החברה באסיפות כלליות
  • חובות בעיתיים, הסדרי חוב ונהלים

 

דוחות ונתונים כספיים
חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים

קרא עוד
מדיניות תגמול

מדיניות תגמול

קראו עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter