הוועדה למינוי דירקטורים בכלל החזקות

הוועדה למינוי דירקטורים בכלל החזקות

נושאי משרה:

חברי דירקטוריון כלל החזקות עסקי ביטוח  https://www.clalbit.co.il/aboutclalinsurance/directorsandcommittees/

חברי דירקטוריון כלל חברה לביטוח

 https://www.clalbit.co.il/aboutclalinsurance/aboutclal/directorsandcommittees/

חברי הנהלה 

 https://www.clalbit.co.il/aboutclalinsurance/

       

 

בעלי המניות המהותיים בחברה הם:

  • מר משה ארקין

  • הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

  • הפניקס אחזקות בע"מ

  • אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

 

מעורבותם של גופים מוסדיים בהליך הצעת דירקטורים בכלל החזקות

 

קול קורא לפרסום

 

שאלון לדירקטור מועמד לכהונה כלל החזקות

 

דיווח מיידי - מכתב הבהרה מהממונה בק"ע פרסום קול קורא להצעת מועמדים לכהונה בדירק' ובדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה של החברה בכלל ביטוח,המשך 

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter