הוועדה למינוי דירקטורים

הוועדה למינוי דירקטורים

נושאי משרה:

 

רשימת חברות בשליטת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ:
חברות בשליטת כלל החזקות

  

 

המחזיקים המהותיים בחברה הם:

 

לאתר הוועדה למינוי דירקטורים לחצו כאן

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter