אודות כלל ביטוח אשראי

כלל ביטוח אשראי, הינה החברה המובילה בתחום ביטוח סיכוני אשראי בישראל. החברה פועלת משנת 1981 ומספקת למבוטחיה, מכל ענפי המשק, הגנה מפני חדלות פירעון של לקוחותיהם בארץ ובחו"ל והפסדים בגין אי תשלום או פיגורים בתשלומים מצד לקוחותיהם. בביטוח סיכוני סחר חוץ מעניקה החברה גם הגנה מפני סיכונים פוליטיים

אודות כלל ביטוח אשראי

כלל ביטוח אשראי היא חברה בבעלות משותפת של כלל ביטוח (80%) וקבוצת (Atradius (20%, מתאגידי ביטוח האשראי הגדולים בעולם. Atradius מבטחת עסקאות שנתיות בסך 300 מיליארד יורו בלמעלה מ- 110 מדינות ברחבי העולם ומחזיקה במאגר מידע המנוהל on-line ומכיל נתונים על כ- 45 מיליון חברות בפריסה עולמית

קרא עוד

מדיניות תגמול

בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים" 2009-9-24 וחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2 אשר החליף אותו, אימצה החברה החל משנת 2011, מידי שנה, מדיניות תגמול

קרא עוד

חברי דירקטוריון וחברי ועדות

חברי דירקטוריון וחברי ועדות

קרא עוד

אמנת שירות

עובדי ומנהלי כלל ביטוח אשראי מקבוצת "כלל ביטוח" מחויבים לפעול בהגינות, בכבוד ובמקצועיות ולאפשר לכם ליהנות משקיפות, זמינות ופשטות וכל זאת תוך הקשבה, למידה ושיפור מתמידים

קרא עוד

פניות הציבור

אופן הפניה לממונה על פניות הציבור 

קרא עוד

היערכות החברה לטיפול בחובות

פרסום מסגרת כללית של היערכות הגוף המוסדי לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים 

קרא עוד

דוחות ונתונים כספיים

ריכוז דוחות כספיים והודעות לעיתונות 

קרא עוד

תרומת אפיקי השקעה

תרומת אפיקי השקעה

קרא עוד

מבנה אחזקות

מבנה אחזקות

קרא עוד

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים

קרא עוד

מבנה ארגוני כלל ביטוח אשראי

למבנה הארגוני המפורט

לחצו כאן
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter