חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל החזקות

חברי הדירקטוריון

חיים סאמט - יו"ר דירקטוריון

מרגליות חנה מזל (מלי) 

השופטת (בדימוס) אלשיך ורדה

פרופ' יגיל יוסי, דח"צ

מועלם סמי, דח"צ

ליקוורניק מיה

מליניאק רוני

בר טוב יאיר, דח"צ

 

 

חברי ועדת ביקורת

יוסי יגיל, יו"ר (דח"צ)
סמי מועלם (דח"צ)
ורדה אלשיך
יאיר בר טוב (דח"צ)
מלי מרגליות

 

 

חברי ועדת מאזן

יוסי יגיל, יו"ר (דח"צ)

סמי מועלם (דח"צ)

יאיר בר טוב (דח"צ)

רוני מליניאק

מלי מרגליות

 

חברי ועדת תובענות ייצוגיות

חיים סאמט, יו"ר

ורדה אלשיך

מיה ליקוורניק

 

 

חברי ועדת תגמול

יוסי יגיל, יו"ר (דח"צ)

סמי מועלם (דח"צ)

ורדה אלשיך

יאיר בר טוב (דח"צ)

רוני מליניאק

 

 

חברי ועדת השקעות

חיים סאמט, יו"ר

סמי מועלם (דח"צ)

מיה ליקוורניק

חברי ועדת טכנולוגיה ומידע

חיים סאמט, יו"ר
יאיר בר טוב (דח"צ)
רוני מליניאק
מיה ליקוורניק

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter