חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל החזקות

חברי הדירקטוריון

סאמט חיים - יו"ר דירקטוריון

מרגליות חנה מזל (מלי)

השופטת (בדימוס) אלשיך ורדה

מועלם סמי, דח"צ

ליקוורניק מיה, דב"ת

מליניאק רוני

בר טוב יאיר, דח"צ

שורץ שמואל, דח"צ

 

 

חברי ועדת ביקורת

בר טוב יאיר, יו"ר, דח"צ

מועלם סמי, דח"צ

אלשיך ורדה

מרגליות מלי

ליקוורניק מיה, דב"ת

שורץ שמואל, דח"צ 

 

חברי ועדת מאזן

בר טוב יאיר, יו"ר, דח"צ

מועלם סמי, דח"צ

מליניאק רוני

ליקוורניק מיה דב"ת

שורץ שמואל, דח"צ

חברי ועדת תובענות ייצוגיות

סאמט חיים, יו"ר

אלשיך ורדה

ליקוורניק מיה, דב"ת

 

חברי ועדת תגמול

בר טוב יאיר, יו"ר, דח"צ

מועלם סמי, דח"צ

אלשיך ורדה

מליניאק רוני

שורץ שמואל, דח"צ

 

חברי ועדת השקעות

סאמט חיים, יו"ר

מועלם סמי, דח"צ

ליקוורניק מיה, דב"ת

שורץ שמואל, דח"צ

 

 

חברי ועדת טכנולוגיה ומידע

בר טוב יאיר, יו"ר

סאמט חיים

מליניאק רוני

ליקוורניק מיה, דב"ת

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter