חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל החזקות

חברי הדירקטוריון

 • נוה דני, יו"ר
 • השופטת (בדימוס) אלשיך ורדה
 • מרגליות חנה מזל (מלי)
 • ד"ר קנובל אברהם
 • דיאור יעקב, דח"צ
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • מועלם סמי, דח"צ

 

*מתכנס לפחות 12 פעמים בשנה קלנדרית

חברי ועדת ניהול סיכונים וניהול טכנולוגיות מידע

 • נוה דני, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • דיאור יעקב, דח"צ
 • ד"ר קנובל אברהם
 • מרגליות חנה מזל (מלי)

 

*מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

חברי ועדת תובענות ייצוגיות

 • נוה דני, יו"ר
 • דיאור יעקב, דח"צ
 • השופטת (בדימוס) אלשייך ורדה

 

*מתכנסת לפחות פעמיים בשנה

חברי ועדת ביקורת

 • דיאור יעקב, דח"צ, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • השופטת (בדימוס) אלשייך ורדה
 • מועלם סמי, דח"צ

 

*מתכנסת לפחות 12 פעמים בשנה

חברי ועדת מאזן

 • דיאור יעקב, דח"צ, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • מרגליות חנה מזל (מלי)

 

*מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

חברי ועדת תגמול

 • דיאור יעקב, דח"צ, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • השופטת (בדימוס) אלשייך ורדה
 • מועלם סמי, דח"צ

 

*מתכנסת לפי הצורך ולפחות אחת לשנה

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter