חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל החזקות

חברי הדירקטוריון

חיים סאמט - יו"ר דירקטוריון

מלי מרגליות

השופטת (בדימוס)  ורדה אלשיך

סמי מועלם, דח"צ

מיה ליקוורניק, דב"ת

רוני מליניאק

יאיר בר טוב, דח"צ

 

 

חברי ועדת ביקורת

יאיר בר טוב, יו"ר (דח"צ)

סמי מועלם (דח"צ)
ורדה אלשיך
מלי מרגליות

מיה ליקוורניק (דב"ת)

 

 

חברי ועדת מאזן

יאיר בר טוב יו"ר(דח"צ)

סמי מועלם (דח"צ)

רוני מליניאק

מיה ליקוורניק (דב"ת)

 

חברי ועדת תובענות ייצוגיות

חיים סאמט, יו"ר

ורדה אלשיך

מיה ליקוורניק (דב"ת)

 

 

חברי ועדת תגמול

יאיר בר טוב יו"ר(דח"צ)

סמי מועלם (דח"צ)

ורדה אלשיך

רוני מליניאק

מיה ליקוורניק (דב"ת)

 

 

חברי ועדת השקעות

חיים סאמט, יו"ר

סמי מועלם (דח"צ)

מיה ליקוורניק (דב"ת)

 

חברי ועדת טכנולוגיה ומידע

יאיר בר טוב, יו"ר
רוני מליניאק

מיה ליקוורניק (דב"ת)

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter