חזון קבוצת כלל

חזון קבוצת כלל

להיות הקבוצה המובילה בשוק הביטוח והחיסכון ארוך הטווח בישראל, החותרת להעלאת שווי החברה והצפת ערך מירבי לבעלי המניות, תוך מתן דגש לגידול ברווחיות, שיפור השירות ללקוחות החברה, חדשנות בשירותים ומוצרים, מובילות טכנולוגית ודיגיטלית, שימור המשאב האנושי האיכותי וחתירה מתמדת למצוינות

האסטרטגיה למימוש החזון:

 

 • ניהול ההון והחוב המנוהל על בסיס כלכלי, בין היתר מתוך מטרה להבטיח יציבות ארוכת טווח ועמידה בדרישות הרגולציה
 • התרחבות וצמיחה עסקית, תוך מתן דגש לרווחיות
 • בנית יתרון תחרותי בתחומי הפעילות השונים
 • פיתוח וביסוס מוצרים העונים למכלול צרכיהם של לקוחות החברה, בתנאי סביבה רגולטורית משתנה
 • איתור הזדמנויות עסקיות חדשות בזיקה לעסקי הליבה
 • השגת יעילות ארגונית תוך חתירה להקטנת שיעורי ההוצאות מההכנסות לרכיביהן
 • הבטחת קיום תשתית ארגונית וטכנולוגית לצמיחה עתידית
 • פיתוח מתמיד של כלים דיגיטליים חדשניים
 • טיפוח, שימור ופיתוח משאב ההון האנושי תוך חתירה לשיפור איכותי
 • חיזוק מערכי הבקרה והשליטה תוך המשך קיום מערכי ניהול סיכונים בקרה ואכיפה איכותיים
 • העמקת הסינרגיה ושיתוף הפעולה בין תחומי הפעילות בקבוצה
 • חיזוק המותג "כלל"
 • חיזוק מעמד הקבוצה כגוף מוביל בתשואות המושגות ללקוחותיה לאורך זמן
 • מעורבות בקהילה ובחברה בה פועלת הקבוצה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter