חזון קבוצת כלל

חזון קבוצת כלל

להיות הקבוצה המובילה בשוק הביטוח והחיסכון ארוך הטווח בישראל, החותרת להעלאת שווי החברה והצפת ערך מירבי לבעלי המניות, תוך מתן דגש לגידול ברווחיות, שיפור השירות ללקוחות החברה, חדשנות בשירותים ומוצרים, מובילות טכנולוגית ודיגיטלית, שימור המשאב האנושי האיכותי וחתירה מתמדת למצוינות.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter