דירוג

דירוג

חברה דירוג תאריך עדכון חברה מדרגת דו"ח דירוג עדכני
כלל חברה לביטוח בע"מ

ilAa1 / יציב (I.F.S.)
ilAa2 / יציב (הון משני נחות)
ilAa3 / יציב (הון משני מורכב)
יוני 2021 Midroog דירוג ע"י חברת מידרוג

+ilAA / יציב (דירוג מנפיק)

-ilAA / (חוב משני נחות)
ilAA (חוב נחות)

יולי 2021 Standard & Poor's Maalot דירוג ע"י חברת מעלות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter