הדס קופה מרכזית לפיצויים - מ"ה 684

קופה מרכזית לפיצויים המתאימה למעסיקים המעוניינים בהשקעה בקופה מרכזית לפיצויים. הקופה מנוהלת במספר מסלולים כאשר לכל מעסיק מסלול נפרד והרכב תיק הנכסים נקבע בכל מסלול בהתייעצות עם המעסיקים.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter