קופת כלל מרכזית לדמי מחלה

  • למעסיקים
  • חברות רווחיות
  • חברות המנהלות תיק ני"ע והן בעלות עודפי מזומן
היעדרות העובדים עקב מחלה, עשויה לעלות לך, המעביד, כסף רב. "כלל מרכזית לדמי מחלה" מבית "כלל פנסיה וגמל", הינה קופה אשר ייעודה צבירת כספים לתשלום דמי מחלה אשר משולמים בהתאם להוראות זכאות לדמי מחלה של משרד האוצר, ע"י המעביד לעובדיו. 
את ההיעדרות העובדים לא ניתן לתכנן, אך את ההיערכות לה - כן

עיקרי הקופה

  קופת "כלל מרכזית לדמי מחלה", מבית "כלל פנסיה וגמל", מקנה:
  • חיסכון בתשלומי המס - ההפקדה לקופת "כלל מרכזית לדמי מחלה" עד תקרת הזכאות מוכרת כהוצאה מוכרת - דחיית מס
  • פטור ממס רווחי הון (בכפוף לתקנות מס ההכנסה)
  • קביעת חשבון הקופה על שם המעביד ובשליטתו
  • היעדר מחויבות בהפקדת כספים מידי חודש ומתן אפשרות לבחירת מועדי ההפקדה הנוחים למבוטח (אם בכלל)
  • הרשאה להפקדת סכומים בחשבון גם בגין שנים קודמות, והכרה בהם כהוצאה מוכרת, עבור מעביד שאינו מפקיד כספים באופן סדיר מדי שנה
  • קופה זאת נסגרה ביולי 2020
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter