קופת פיצויים כלל ברזל - מ"ה 152

קופת פיצויים מרכזית המתאימה למעוניינים בקופה סולידית, ללא מניות. עיקר השקעתה באג"ח מדינה ובאג"ח קונצרני (תוך שמירה על ממוצע דירוגים גבוה באפיק).

עיקרי הקופה

  • קופת הפיצויים כלל ברזל הוקמה בשנת 1995 והיא מתאימה למעסיקים המעוניינים בקופה סולידית.
  • על פי תקנון הקופה, הכספים הצבורים בה אינם מושקעים במניות סחירות בבורסה בארץ ובחו"ל ובאופציות על מניות, ועיקר השקעתה מופנה לאג"ח מדינה ולאג"ח קונצרני (תוך שמירה על ממוצע דירוגים גבוה באפיק).
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter