ערכות תביעה ישנות

ערכת תביעה למקרה נכות בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה אובדן כושר עבודה בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה אובדן כושר עבודה בתוקף עד 17.08.14.pdf
ערכת תביעה למקרה מחלה קשה בתוקף עד 17.08.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה נכות בתוקף עד 17.08.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה בתוקף עד 17.08.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה בתוקף עד 24.12.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה קולקטיב בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה למקרה נכות קולקטיב בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה למקרה מחלה קשה קולקטיב בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה למקרה אובדן כושר עבודה קולקטיב בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה ביטוח חיים אובדן כושר עבודה בתוקף עד 31.08.17 .pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה נכות בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה מחלה קשה בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה פטירה בתוקף עד 31.08.17 .pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה פטירה - קולקטיב.pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה מחלה קשה - קולקטיב בתוקף עד 31.08.17
ערכת תביעה למקרה אובדן כושר עבודה - קולקטיב בתוקף עד 24.11.13 .pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה - קולקטיב בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה מחלה קשה - קולקטיב בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה נכות - קולקטיב בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה אובדן כושר עבודה - קולקטיב בתוקף עד 13.01.14 .pdf
בדיקה מחודשת של זכאות - חיים בתוקף עד 17.08.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה אובדן כושר עבודה - קולקטיב בתוקף עד 17.08.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה מחלה קשה - קולקטיב בתוקף עד 17.08.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה נכות - קולקטיב בתוקף עד 17.08.14.pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה - קולקטיב בתוקף עד 17.08.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה - קולקטיב בתוקף עד 24.12.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה למקרה נכות בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה למקרה מחלה קשה בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה למקרה אובדן כושר עבודה בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה אובדן כושר עבודה קולקטיב בתוקף עד 31.08.17.pdf
תביעה נכות קולקטיב בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה מחלה קשה - קולקטיב בתוקף עד 31.08.17.pdf
תביעה למקרה פטירה קולקטיב בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה נכות - קולקטיב.pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה אובדן כושר עבודה - קולקטיב.pdf
ערכת תביעה למקרה אובדן כושר עבודה בתוקף עד 24.11.13 .pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה למקרה מחלה קשה בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת מסמכים לתובע למקרה מחלה קשה - קולקטיב בתוקף עד 31.08.17
ערכת תביעה ביטוח חיים אובדן כושר עבודה בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה ביטוח חיים אובדן כושר עבודה - קולקטיב בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה למקרה נכות בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה למקרה נכות - קולקטיב בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה למקרה פטירה בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה למקרה פטירה - קולקטיב בתוקף עד 30.09.18
עד 30.09.19 אובדן כושר עבודה קולקטיב.pdf
עד 30.09.19 אובדן כושר עבודה.pdf
עד 30.09.19 מקרה פטירה.pdf
עד30.09.19 מקרה פטירה קולקטיב.pdf
מקרה נכות עד 30.09.19.pdf
מקרה נכות קולקטיב עד 30.09.19.pdf
ערכת תביעה ביטוח חיים אובדן כושר עבודה - קולקטיב בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה ביטוח חיים - מקרה פטירה בתוקף עד 10.04.2
ערכת תביעה ביטוח חיים אובדן כושר עבודה בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה למקרה נכות - קולקטיב בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה למקרה נכות בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה למקרה פטירה - קולקטיב בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 15.07.18
ערכת תביעה מכבי סיעודי בתוקף עד 15.07.18
ערכת תביעה סיעוד פרט וקולקטיב בתוקף עד 15.07.18
ערכת תביעה מכבי סיעוד בתוקף עד 10.04.18
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 26.2.13.pdf
בדיקה מחודשת של זכאות - בריאות בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 31.8.16.pdf
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 31.12.2012.pdf
ערכת תביעה מכבי סיעוד בתוקף עד 26.2.2013.pdf
ערכת תביעה מכבי סיעוד בתוקף עד 31.08.14.pdf
ערכת תביעה מכבי סיעוד בתוקף עד 31.12.2012.pdf
ערכת תביעה מכבי סיעודי בתוקף עד 31.8.16.pdf
ערכת תביעה סיעוד בתוקף מ-29.8.2012 עד 31.12.2012.pdf
ערכת תביעה סיעוד בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה סיעוד בתוקף עד 26.2.13.pdf
ערכת תביעה סיעוד בתוקף עד 31.08.14.pdf
ערכת תביעה סיעוד פרט וקולקטיב בתוקף עד 31.8.16.pdf
בדיקה מחודשת של זכאות - סיעוד בתוקף עד 10.05.16.pdf
בדיקה מחודשת של זכאות - סיעוד בתוקף עד 14.03.16.pdf
ערכת לאומית סיעוד בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת סיעוד פרט וקולקטיב בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף מ-1.1.13 עד 17.2.13.pdf
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה מכבי סיעודי בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה סיעוד פרט וקולקטיב בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה סיעוד פרט וקולקטיב בתוקף עד 28.08.19
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 28.08.19
ערכת תביעה מכבי סיעוד בתוקף עד 28.08.19
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה סיעוד פרט וקולקטיב בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה מכבי סיעוד בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה בריאות בתוקף עד 17.08.14.pdf
בדיקה מחודשת של זכאות - סיעוד בתוקף עד 31.08.14.pdf
בדיקה מחודשת של זכאות - בריאות בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה אמבולטורי בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה מחלה קשה בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה ניתוח עתידי בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה תרופות בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה לאומית בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעת בריאות - פיצוי לאחר ניתוח בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעת בריאות - הגנה עצמית בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעת בריאות - תרופות בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה - חיים לעתיד - בתוקף עד 26.2.13.pdf
ערכת תביעה סיעוד - בתוקף עד 28.8.12.pdf
ערכת תביעה בריאות - בתוקף עד 26.2.13.pdf
ערכת תביעה מכבי סיעוד בתוקף עד 13.01.14
ערכת תביעה סיעוד בתוקף עד 13.01.14.pdf
בדיקה מחודשת של זכאות - בריאות בתוקף עד 17.08.14.pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה - חיים לעתיד בתוקף עד 17.08.14.pdf
ערכת תביעה בריאות בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה - חיים לעתיד בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעות הגנה עצמית בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה ניתוח או השתלה בחול בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה פיצוי לאחר ניתוח בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעת בריאות - אמבולטורי בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעה סיעוד פרט וקוקלטיב בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעת בריאות - מחלה קשה בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעת בריאות - ניתוח או השתלה בחול בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה - חיים לעתיד - בתוקף עד 28.8.12.pdf
ערכת תביעה בריאות - בתוקף עד 28.8.12.pdf
ערכת תביעה למקרה פטירה - חיים לעתיד בתוקף עד 13.01.14.pdf
ערכת תביעה לאומית סיעוד בתוקף עד 13.01.14.pdf
ערכת תביעה בריאות בתוקף עד 13.01.14.pdf
ערכת תביעת בריאות - תרופות בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת בריאות - מחלה קשה בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת בריאות - הגנה עצמית בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת בריאות – החזר הוצאות רפואיות יעוצים ובדיקות בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת בריאות - ניתוח עתידי בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת בריאות – ניתוח, טיפול מיוחד או השתלה בחו"ל בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת בריאות - פיצוי לאחר ניתוח בתוקף עד 30.09.18
ניתוח טיפול מיוחד או השתלה בחול עד 30.09.19.pdf
עד 30.09.19 פיצוי לאחר ניתוח.pdf
עד 30.09.19 ניתוח עתידי.pdf
תרופות עד 30.09.19.pdf
הגנה עצמית עד 30.09.19.pdf
החזר הוצאות רפואיות יעוצים ובדיקות עד 30.09.19.pdf
מחלה קשה עד 30.09.19.pdf
ערכת תביעה בריאות - תרופות בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעת בריאות - פיצוי לאחר ניתוח בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה בריאות - ניתוח, טיפול מיוחד או השתלה בחול בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעת בריאות - ניתוח עתידי בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעת בריאות - מחלה קשה בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעת בריאות – החזר הוצאות רפואיות יעוצים ובדיקות בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעת בריאות - הגנה עצמית בתוקף עד 10.04.21
ערכת תביעה מכבי עלית בתוקף עד 26.2.13 .pdf
ערכת תביעה לאומית דרכונית בתוקף עד 26.2.13 .pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי בתוקף עד 26.2.13 .pdf
ערכת תביעה מכבי עלית .pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית .pdf
סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים - אנגלית בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה מכבי עלית - אנגלית בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית בתוקף עד 31.08.14 .pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים - אנגלית 11.09.14.pdf
ערכת תביעה מכבי עלית - אנגלית בתוקף עד 24.09.2015.pdf
ערכת תביעה פרט וקולקטיב בתוקף עד 24.09.2015 .pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי בתוקף עד 24.09.2015 .pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים בתוקף עד 24.09 .pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית - רפואי בתוקף עד 10.5.16 .pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית - מטען בתוקף עד 10.5.16 .pdf
ערכת תביעה פרט וקולקטיב - מטעןאיחור בנסיעה בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי - רפואי בתוקף עד 10.05.16 .pdf
ערכת תביעה מכבי עלית - רפואי בתוקף עד 10.05.16 .pdf
ערכת תביעה מבוטחי כרטיסי אשראי מטען בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה מדיכלל רפואי בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה מבוטחי כרטיס אשראי רפואי בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית מטען בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה מדיכלל עולמי מטען בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעה נחל - לאומית רפואי בתוקף עד 31.08.17 .pdf
ערכת תביעה נחל - מכבי רפואי בתוקף עד 31.08.17 .pdf
ערכת תביעה נחל - כללית מטען בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכתתביעה נחל - רפואי מדיכלל בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעה נחל - ביטוח אשראי מטען בתוקף עד 31.08.17 .pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים בתוקף עד 19.05 .pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי בתוקף עד 19.05.pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית בתוקף עד 26.2.13.pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים (בתוקף עד 26.2.13) .pdf
ערכת תביעה לאומית דרכונית .pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי .pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים .pdf
ערכת תביעה לאומית דרכונית בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה מכבי עלית בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי בתוקף עד 31.08.14 .pdf
ערכת תביעה מכבי עילית בתוקף עד 31.08.14.pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים בתוקף עד 31.08.14 .pdf
ערכת תביעה מכבי עלית - אנגלית בתוקף עד 11.09.14 .pdf
ערכת תביעה מכבי עלית אנגלית בתוקף עד 25.10.15 .pdf
ערכת תביעה לאומית דרכונית בתוקף עד 24.09.2015 .pdf
ערכת תביעה מכבי עלית בתוקף עד 24.09.2015 .pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית בתוקף עד 24.09.2015.pdf
ערכת תביעה סוכני נסיעות, סוכני ביטוח וקיבוצים תוקף 24.09.15.pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי - מטען איחור בנסיעה בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה לאומית דרכונית - מטען בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה פרט וקולקטיב - מטען איחור בנסיעה בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה כרטיסי אשראי - רפואי בתוקף עד 10.05.16 .pdf
ערכת תביעה פרט וקולקטיב - רפואי בתוקף עד 10.05.16.pdf
ערכת תביעה מכבי רפואי בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית רפואי בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה לאומית מטען בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה מכבי מטען בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה לאומית דרכונית רפואי בתוקף עד 31.12.16.pdf
ערכת תביעה נחל - לאומית מטען בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעה נחל - מכבי מטען בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעה נחל - כללית מטען בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכתתביעה נחל - רפואי מדיכלל בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת תביעה נחל - ביטוח אשראי רפואי בתוקף עד 31.08.17.pdf
ערכת_תביעה_קיבוציםעד 1905.pdf
ערכת תביעה מכבי עלית בתוקף עד 19.05.pdf
ערכת תביעה קופת חולים כללית בתוקף עד 19.05 .pdf
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית – רפואי ונושאים נוספים בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה שירותי בריאות כללית – מטען בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה כרטיסי אשראי – רפואי ונושאים נוספים בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה כרטיסי אשראי – מטען בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה מכבי עלית – רפואי ונושאים נוספים בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה מכבי עלית – מטען בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה לאומית דרכונית – רפואי ונושאים נוספים בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה לאומית דרכונית – מטען בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה מדיכלל עולמי – רפואי ונושאים נוספים בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה מדיכלל עולמי – מטען בתוקף עד 30.09.18
מכבי עלית מטען עד 30.09.pdf
מכבי עלית רפואי ונושאים נוספים עד 30.09.pdf
שירותי בריאות כללית מטען עד 30.09.pdf
שירותי בריאות כללית רפואי ונושאים נוספים עד 30.09.pdf
לאומית דרכונית מטען עד 30.09.pdf
לאומית דרכונית רפואי ונושאים נוספים עד 30.09.pdf
מבוטחי כרטיסי אשראי מטען עד 30.09.pdf
מבוטחי כרטיסי אשראי רפואי ונושאים נוספים עד 30.09.pdf
מדיכלל עולמי מטען עד 30.09.pdf
ערכת תביעת תאונות אישיות בתוקף עד 17.04.16
ערכת תביעת רכב מבוטח בתוקף עד 17.04.16
ערכת תביעת רכב - גניבה בתוקף עד 17.04.16
ערכת תביעת תאונות אישיות תלמידים בתוקף עד 31.12.16 .pdf
ערכת תביעת דירה בתוקף עד 31.12.16
ערכת תביעת רכב - גניבה בתוקף עד 31.12.16
ערכת תביעת רכב - הפסדים בתוקף עד 31.12.16
רכב מבוטח בתוקף עד 31.08.17
ערכת תביעה רכב - ביטוח חובה בתוקף עד 31.08.17
רכב גניבה עד 31.08.17
תביעות אישיות תלמידים בתוקף עד 31.08.17
ערכת תביעת תאונות אישיות בתוקף עד 13.01.14
ערכת תביעת רכב - גניבה בתוקף עד 13.01.14
ערכת תביעת רכב - ביטוח חובה בתוקף עד 13.01.14
ערכת תביעה רכב - הפסדים בתוקף עד 17.08.14
ערכת תביעת רכב - צד ג' בתוקף עד 17.08.14
ערכת תביעת תאונות אישיות בתוקף עד 17.08.14
ערכת תביעת דירה בתוקף עד 17.08.14
ערכת תביעת תאונות אישיות תלמידים בתוקף עד 17.04.16
ערכת תביעת דירה בתוקף עד 17.04.16
ערכת תביעת רכב - הפסדים בתוקף עד 17.04.16
ערכת תביעת רכב - צד ג' בתוקף עד 17.04.16
ערכת תביעת תאונות אישיות בתוקף עד 31.12.16
ערכת תביעת רכב מבוטח בתוקף עד 31.12.16
ערכת תביעת רכב - צד ג' בתוקף עד 31.12.16
ערכת תביעת דירה בתוקף עד 31.08.17
רכב צד ג בתוקף עד 31.08.17
רכב הפסדים בתוקף עד 31.08.17
ערכת תביעת תאונות אישיות עד 31.08.17
ערכת תביעת תאונות אישיות תלמידים בתוקף עד 13.01.14 .pdf
ערכת תביעת דירה בתוקף עד 13.01.14
ערכת תביעת רכב - הפסדים בתוקף עד 13.01.14
ערכת תביעת רכב - צד ג' בתוקף עד 13.01.14
ערכת תביעה רכב - גניבה בתוקף עד 17.08.14
ערכת תביעה רכב מבוטח בתוקף עד 17.08.14
ערכת תביעת תאונות אישיות תלמידים בתוקף עד 17.08.14
ערכת תביעת רכב - ביטוח חובה בתוקף עד 17.08.14
תביעות אישיות תלמידים בתוקף עד 311214
ערכת תביעה רכב - ביטוח חובה בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעה רכב - גניבה בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת רכב - הפסדים בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת רכב - צד ג' בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת רכב מבוטח בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת תאונות אישיות תלמידים בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת תאונות אישיות בתוקף עד 30.09.18
ערכת תביעת דירה בתוקף עד 30.09.18
רכב הפסדים עד 30.09.19.pdf
רכב חובה עד 30.09.19.pdf
רכב מבוטח עד 30.09.19.pdf
תאונות אישיות 18 עד 30.09.19.pdf
עד 30.09.19 נזקי טבע מים אש או פריצה.pdf
עד 30.09.19 רכב צד ג.pdf
רכב גניבה עד 30.09.19.pdf
תאונות אישיות תלמידים עד 30.09.19.pdf
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter