חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים

חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים - כלל פנסיה וגמל

תפקיד שם
מנכ"ל משה ארנסט
מנהלת כספים דוד חני
אקטוארית ממונה עפרת רוזנטל
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter