חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל פנסיה וגמל

חברי דירקטוריון

 • נוה יורם, יו"ר
 • לוינשטיין איריס, דח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ
 • ניר איילת, דח"צ
 • צ'רנינסקי ערן
 • זסלר דרור
 • כהן טל

 

*מתכנסת 8 פעמים בשנה

חברי ועדת ביקורת

 • לוינשטיין איריס, יו"ר, דח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ
 • ניר איילת, דח"צ

 

*מתכנסת 6 פעמים בשנה

חברי ועדת השקעות

 • מלניק רפי, יו"ר, נח"צ
 • ניר איילת, נח"צ
 • וייס דן, נח"צ
 • דוכין יאיר, נח"צ
 • ששון רמי, נח"צ

 

*מתכנסת אחת לשבועיים

חברי ועדת ניהול סיכונים

 • לוינשטיין איריס יו"ר
 • ניר איילת 
 • צ'רנינסקי ערן

 

*מתכנסת לפי הצורך

חברי ועדת האיתור

 • ברזילי דרור
 • ניר איילת 
 • זסלר דרור 
 • לוינשטיין איריס 
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter