חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל פנסיה וגמל

חברי דירקטוריון

 • לוינשטיין איריס, דח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ
 • ניר איילת, דח"צ
 • ארנון דיוויד
 • כהן טל
 • דרור זסלר

 

*מתכנסת 8 פעמים בשנה

חברי ועדת ביקורת

 • לוינשטיין איריס, יו"ר, דח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ
 • ניר איילת, דח"צ

 

*מתכנסת 6 פעמים בשנה

חברי ועדת השקעות

 • עירוני יונתן, יו"ר, נח"צ
 • ניר איילת, נח"צ
 • וייס דן, נח"צ
 • דוכין יאיר, נח"צ
 • ששון רמי, נח"צ

 

*מתכנסת אחת לשבועיים

חברי ועדת ניהול סיכונים

 • לוינשטיין איריס
 • ניר איילת 

 

*מתכנסת פעמיים בשנה

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter