חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל פנסיה וגמל

חברי דירקטוריון

 • כהן איזי, יו"ר הדירקטוריון
 • לוינשטיין איריס, דח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ
 • ניר איילת, דח"צ
 • לוי אורי
 • ארנסט משה
 • כהן טל

 

*מתכנסת 8 פעמים בשנה

חברי ועדת ביקורת

 • לוינשטיין איריס, יו"ר, דח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ
 • ניר איילת, דח"צ
 • לוי אורי

 

*מתכנסת 6 פעמים בשנה

חברי ועדת השקעות

 • עירוני יונתן, יו"ר, נח"צ
 • ניר איילת, נח"צ
 • וייס דן, נח"צ

 

*מתכנסת אחת לשבועיים

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter