מוצרי כלל לפרישה לגמלאות

מוצרים פיננסיים ייעודיים המסייעים לניהול הכספים הפנסיוניים לאורך תקופת הפרישה

משכנתא הפוכה

 • משכנת הפוכה לבני 60+ היא הלוואה לכל מטרה שאין בגינה החזרים חודשיים
 • הבית ששבעלותך מהווה בטוחה עבור החברה ע"י רישום משכנתא בדרגה ראשונה ויחידה
 • ניתן לקבל את ההלוואה בסכום חד פעמי ולמשוך אותו בחלקים

קרן פנסיה משלימה

 • מעניקה לך מגוון רחב של תנאים יחודיים ופתרון כלכלי וביטוחי מקיף
 • מיועדת לעצמאים ושכירים המעוניינים בהנסה חודשית שוטפת לכל החיים לאחר גיל פרישה
 • מעניקה הגנה ביטוחית במקרה של אובדן כושר עבודה והעברת פנסיית שארים במקרה של פטירה   

 תיקון 190

 •  הפקדה לקופת גמל או לביטוח מנהלים במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
 • ההפקה מאפשרת ניצול יתרונות מיסוי במשיכה כקצבה או באמצעות היוון קצבה מוכרת

פרופיל מאוחד

 •  איחוד קופות וחסכונות פנסיוניים
 • התוכנית מאפשרת איחוד כספים הצבורים בקופת גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה, לצורך ניהול כספי הפרישה בפוליסה מאוחדת אחת

פוליסת חיסכון פיננסי לעתיד

 •  מהווה אפיק חיסכון לכל מטרה באמצעות הפקדה חד פעמית ו/או חודשית, תוך אפשרות לבחירה בין מספר מסלולי השקעה בהתאם לצרכי הלקוח ואפשרות להטבות מס לזכאים

כלל גמל לעתיד

 •  קופת גמל להשקעה המהווה אפיק חיסכון באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית
 • הכספים המופקדים בה נזילים וניתנים למשיכה מידי יום
 • בחירה בחיסכון באפיק זה מעניקה לחוסך יתרונות מיסוי משמעותיים, בעיקר בגיל פרישה

חיסכון פיננסי PAY BACK

 • הפקדה חד פעמית לפוליסת חיסכון פיננסי כאשר כספי החיסכון ניתנים למשיכה חודשית בתכנון קבוע מראש

למידע נוסף והצטרפות כלל זהב - המרכז לתכנון פרישה 

טלפון: 03-7912136

מייל: clalz-hafnayot@clal-ins.co.il

שעות פעילות

א'- ה' 9:00-17:00

 

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter