מסלולי ביטוח

מסלולי ביטוח

החל מ- 01.06.2018 נכנסו לתוקף מסלולי ביטוח חדשים.

 

לעמיתים ניתנת האפשרות לבחור את מסלול הביטוח המתאים להם מבין 7 מסלולים.

 

כל מסלולי הביטוח מעניקים לעמית כיסוי לפנסיית זקנה, נכות ושארים.

 

כל מסלול מציע יחס שונה בין הסכום שישולם בפנסיית הזקנה לבין הסכום שישולם בפנסיית נכות או שארים.

 

 הזכאות לפנסיית זקנה ניתנת לבחירה בכל המסלולים על פי הגילאים ( 60,62,64,67 ) במידה ולא יבחר גיל הפרישה יעודכן גליל הפרישה ל- 67 נשים וגברים כברירת מחדל.

 

במסלול מס' 7, גיל הפרישה, 60, הינו קבוע לנשים וגברים.

 

  • מצטרפים חדשים ועמיתים קיימים שיחדשו את הצטרפותם החל מ- 01.06.2018 ישויכו למסלולים החדשים בלבד. לצפייה במסלולי הביטוח החדשים לחץ כאן 

 

  • עמיתים קיימים ימשיכו להיות מבוטחים במסלולי הביטוח הישנים ,אולם בעת שינוי מסלולי ביטוח יוכלו לעבור רק לאחד ממסלולי הביטוח החדשים המפורטים מעלה. לצפייה במסלולי הביטוח הישנים לחץ כאן

 

  • לצורך ביצוע עדכון מסלול ביטוח לחץ כאן ובחר ב"טופס עדכון פרטי ביטוח" או פנה למוקד השירות .לפרטי ההתקשרות לחץ כאן 

 

 

חשוב:

 

עמית אשר נמצא ב"ריסק" אינו יכול לבצע שינוי מסלול ביטוח.

 

זמן טיפול ואופן הגשת המסמכים:

 

משך הטיפול לעדכון מסלול הביטוח הינו 7 ימי עסקים מקבלת מסמכים תקינים.

את הטפסים יש לשלוח למייל pensia@clal-ins.co.il  יש לרשום שם + ת"ז בנושא המייל, או בפקס 03-7965639

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter