שירות לקוחות

באיזה נושא אפשר לעזור לך?

  • ביטוח חיים ומנהלים
  • חסכון פיננסי
  • ביטוח בריאות וסיעוד
  • פנסיה, גמל והשתלמות
  • ביטוח רכב ודירה
  • ביטוח נסיעות לחו"ל
  • תביעות
  • ביטוח אשראי
  • משכנתא בחברת כלל
1

ביטוח חיים ומנהלים

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת שירות לקוחות חיים ומנהלים
שירות לקוחות חיים ומנהלים
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 5454* או 03-9420440
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
Whatsapp
טלפון 054-8600068
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
ביצוע שינויים ופעולות
טלפון claldocs@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות -
בירורים ומידע בלבד
טלפון clalservicelife@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות עד 2 ימי עסקים למענה
SMS
טלפון 052-6289860
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
טבלת תביעות חיים ומנהלים
תביעות חיים ומנהלים
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 6564* או 03-6387820
פקס -
שעות פעילות א'-ה'- 08:30-16:00
Whatsapp
טלפון 054-3238342
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
מייל
טלפון tvilife@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות -
פקס
טלפון -
פקס 077-6383394
שעות פעילות -
2

חסכון פיננסי

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת שירות לקוחות חסכון פיננסי
שירות לקוחות חסכון פיננסי
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 03-7616448
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 16:00 - 08:30
ביצוע שינויים ופעולות
טלפון claldocs@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות -
בירורים ומידע בלבד
טלפון clalservicelife@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות עד 2 ימי עסקים למענה
3

ביטוח בריאות וסיעוד

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת שירות לקוחות בריאות וסיעוד
שירות לקוחות בריאות וסיעוד
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 5454* או 03-9420440
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
Whatsapp
טלפון 054-8600068
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
SMS
טלפון 052-6289862
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
מייל
טלפון BarClal@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות עד 2 ימי עסקים למענה
טבלת תביעות בריאות וסיעוד
תביעות בריאות וסיעוד
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 6564* או 03-6387820
פקס -
שעות פעילות א'-ה'- 08:30-16:00
Whatsapp
טלפון 054-3238342
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
4

פנסיה, גמל והשתלמות

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת שירות לקוחות פנסיה וגמל
שירות לקוחות פנסיה וגמל
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 5454* או 03-9420440
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
Whatsapp
טלפון 054-8600068
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
מייל
טלפון ServicePg@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות עד 2 ימי עסקים למענה
SMS
טלפון 052-6289802
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
מוקד שארים/מוטבים/יורשים
טלפון 03-9420447
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
קצבאות זקנה
טלפון 03-6387820 או 6564*
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
טבלת תביעות פנסיה
תביעות פנסיה
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 6564* או 03-6387820
פקס -
שעות פעילות א'-ה'- 08:30-16:00
Whatsapp
טלפון 054-3238342
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
מייל
טלפון Pension_claim2@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות -
פקס
טלפון -
פקס 073-7018016
שעות פעילות -
5

ביטוח רכב ודירה

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת שירות לקוחות רכב ודירה
שירות לקוחות רכב ודירה
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 5454* או 03-9420440
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
Whatsapp
טלפון 054-8600068
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
מייל
טלפון elementarservice@clal-ins.co.il
פקס -
שעות פעילות עד 2 ימי עסקים למענה
SMS
טלפון 052-6289863
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
טבלת תביעות רכב ודירה
תביעות רכב ודירה
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 6564* או 03-6387820
פקס -
שעות פעילות א'-ה'- 08:30-16:00 ו'- 08:00-12:00
Whatsapp
טלפון 054-3238342
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
6

ביטוח נסיעות לחו"ל

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת שירות לקוחות נסיעות לחו"ל
שירות לקוחות נסיעות לחו"ל
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
Whatsapp
טלפון 054-8600068
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
כללית
טלפון 03-9420630
פקס -
שעות פעילות א-ה 07:30-18:00, ימי ו' וערבי חג 08:00-13:00
מכבי
טלפון 2627*/03-7111172
פקס -
שעות פעילות א-ה 08:00-18:00, ימי ו' וערבי חג 08:00-13:00
לאומית
טלפון 9094*
פקס -
שעות פעילות א-ה 08:00-18:00, ימי ו' וערבי חג 08:00-13:00
פרט / ישיר
טלפון 03-7111140
פקס -
שעות פעילות א-ה 08:00-16:00
טבלת תביעות נסיעות לחו"ל
תביעות נסיעות לחו"ל
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 6564* /036388400
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
Whatsapp
טלפון 054-8600068
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
מייל
טלפון doarnesiothul@Clal-Ins.co.il
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
7

תביעות

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 6564*
פקס -
שעות פעילות ימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00 . ימי ו' (רכב בלבד) 8:00-12:00
whatsapp
טלפון 054-3238342
פקס -
שעות פעילות ימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00
טבלת רכב
רכב
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד תביעות רכב
טלפון tviot-r@clal-ins.co.il
פקס 077-6385500
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00, ימי ו' וערבי חג 08:00-12:00
צד ג
טלפון tviot-rg@clal-ins.co.il
פקס 03-6387528
שעות פעילות א',ב',ד',ה' 10:00-14:00
קסקו
טלפון tviot-r@clal-ins.co.il
פקס 077-6385500
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
משפטית
טלפון tviot-r@clal-ins.co.il
פקס 077-6385597
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
טבלת נזקי גוף
נזקי גוף
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
חובה
טלפון clal-hova@clal-ins.co.il
פקס 077-6383149
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
תאונות אישיות
טלפון Clalstudentsrika@Clal-Ins.co.il
פקס 077-6383172
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
תלמידים
טלפון clalstudentsrika@clal-ins.co.il
פקס 077-6383172
שעות פעילות א'-ה' 08:30-13:00
חבויות גוף
טלפון Hav4u@clal-ins.co.il
פקס 077-6383198
שעות פעילות א'-ה 08:30-16:00
טבלת פנסיה
פנסיה
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
פנסיה
טלפון Pension_claim2@clal-ins.co.il
פקס 073-7018016
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
טבלת בריאות
בריאות
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
ניתוחים עתידיים
טלפון MailBriTvi@Clal-Ins.co.il
פקס 077-6383290
שעות פעילות א'- ה' 8:30 - 16:00
תביעות בריאות
טלפון MailBriTvi@Clal-Ins.co.il
פקס 077-6383290
שעות פעילות א'- ה' 8:30 - 16:00
סיעוד
טלפון mailTviSiud@Clal-Ins.co.il
פקס 077-6383051
שעות פעילות א'- ה' 8:30 - 16:00
נסיעה לחו"ל
טלפון doarnesiothul@Clal-Ins.co.il
פקס 077-6383125
שעות פעילות א'- ה' 8:30 - 16:00
פניות לבירורים- דסק סוכנים
טלפון SochenBriut@Clal-Ins.co.il
פקס לא קיים
שעות פעילות א'- ה' 8:30 - 16:00
ניתוחים דחופים
טלפון FaxBriSurgery@Clal-Ins.co.il
פקס 077-6383906
שעות פעילות א'- ה' 8:30 - 16:00
טבלת חיים
חיים
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
חיים
טלפון tvilife@clal-ins.co.il
פקס 077-6383394
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
טבלת שיבוב
שיבוב
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
שיבוה
טלפון tmshiv@clal-ins.co.il
פקס 077-6383932
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
טבלת רכוש
רכוש
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
פתיחת תיקים- דירות כללי, נזקי מים ומשכנתאות
טלפון clalTviElementar@Clal-Ins.co.il
פקס 03-6387130
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
בתי עסק ומשרדים
טלפון clalTviElementar@Clal-Ins.co.il
פקס 03-6387989
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
חיפה
טלפון clalTviElementar@Clal-Ins.co.il
פקס 077-6383981
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
ירושלים וב"ש
טלפון clalTviElementar@Clal-Ins.co.il
פקס 02-6209146
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
חבויות רכוש
טלפון btvi@clal-ins.co.il
פקס 03-6387130
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
עסקים גדולים
טלפון btvi@clal-ins.co.il
פקס 03-6387989
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
סיכונים מיוחדים
טלפון ישירות לעו"ד בחברה
פקס 077-6383053
שעות פעילות א'-ה' 08:30-16:00
8

ביטוח אשראי

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת שירות לקוחות ביטוח אשראי
שירות לקוחות ביטוח אשראי
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
שירות לקוחות
טלפון 03-6276333
פקס 054-7343674 WhatsApp
שעות פעילות א'-ה' 16:00 - 08:30
9

משכנתא בחברת כלל

פרטי התקשרות {{showInformationTablesBlock? 'הסתר ' : 'הצג '}}

פרטי התקשרות

טבלת שירות לקוחות משכנתאות
שירות לקוחות משכנתאות
מחלקה
טלפון
פקס
ימים ושעות פעילות
מוקד טלפוני
טלפון 03-6251000
פקס -
שעות פעילות א'-ה' 08:30-15:00

WhatsApp

שילחו הודעת WhatsApp לטלפון 054-8600068
השירות ניתן בימים א'-ה', בין השעות 16:00-08:30

שלחו לנו הודעה

SMS

פנסיה וגמל: 052-6289802
חיים: 052-6289860
בריאות: 052-6289862
רכוש: 052-6289863

השירות ניתן בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00

מוקד שירות לקוחות

מספר טלפון  5454*

השירות ניתן בימים א'-ה', בין השעות 16:00-08:30

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter