מעל גיל 55? עליית מחירי הדירות יכולה להועיל לכם

הרבה מאוד מילים נכתבו ונאמרו על עליית מחירי הנדל"ן בישראל בשנים האחרונות. הרבה מאוד נתונים, מספרים, אחוזים, ובצדק, עליית מחירי הדירות מרחיקה יותר ויותר אנשים מהאפשרות להיות בעלי נכס בישראל, בעיקר כמובן צעירים. על פי פרסומי בנק ישראל ו/או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2022 מדובר על עלייה של כ-20% בהשוואה לשנה שקדמה לה, וזאת לאחר שנים ארוכות של עלייה מתמדת.

 

אם אתם מעל גיל 55 ויש לכם כבר נכס בבעלותכם, העלייה הזאת אולי מטרידה אתכם כאשר אתם חושבים על הנכדים, אבל למעשה אתם יכולים גם להפיק ממנה תועלת. איך? אתם יכולים לנצל את הנכס כערובה לקבלת הלוואה, ומדובר בהלוואה בסכום נאה שיכול לסייע לכם לממן מה שתבחרו (כולל, למשל, עזרה לילדים או לנכדים).

 

ניתן ללוות החל מ-20% מערך הבית ועד 55%, כך שעליית ערך הבית שלכם למעשה מאפשרת לכם לקחת הלוואה גדולה יותר, מזו שהיה באפשרותכם לקבל בעבור אותו נכס בדיוק, לפני מספר שנים. סכום ההלוואה המירבי תלוי בגילכם, ובמקרה של שני לווים - בגילו של הצעיר מבני הזוג.

 

משכנתא הפוכה: גמישות מירבית

בחברת כלל ביטוח ופיננסים מאפשרים ללווים לקבל את כל הסכום בבת אחת או למשוך אותו בחלקים, ומציעים שלושה מסלולים של החזר ההלוואה: הראשון הוא ללא החזר חודשי עד למועד פטירת אחרון הלווים (לאחר מכן היורשים נדרשים להחזיר את ההלוואה תוך שנה). השני הוא מסלול שבו ניתן לשלם החזר חודשי על הריבית בלבד, והשלישי הוא מסלול שבו יש החזר של הקרן והריבית.

 

פירעון משכנתא הפוכה אפשרי כמובן באמצעות מכירת הנכס או באמצעות כל מקור כספי אחר. לאחר פטירת אחרון הלווים יש לפרוע את ההלוואה, תוך שנה ממועד הפטירה.

 

בכל מקרה, אם אתם נרתעים מנטילת הלוואה, כדאי לדעת שניתן לפרוע אותה במלואה או בחלקה בכל עת, וללא קנסות.

 

עוד שתי עובדות מרגיעות מאוד שהופכות את הכלי המימוני הזה לאטרקטיבי, הן שאתם יכולים להמשיך לגור בבית ושאתם שומרים על הבעלות המלאה עליו.

 

כאמור, סכום ההלוואה שניתן לקבל תלוי בגיל, והמשמעות היא שככל שאתם מבוגרים יותר – סכום ההלוואה גדל (הסכום נקבע לפי גיל הלווה הצעיר ביותר). בעוד שבגיל 55 תוכלו לקבל הלוואה בשווי של 20% מערך הדירה, בגיל 70 כבר מדובר ב-30% ובגיל 75 מדובר ב-35%. המשמעות היא שאם יש לכם דירה בשווי של 1.5 מיליון ₪ ואתם בני 55, תוכלו לקבל הלוואה של 300,000 ₪. כיום, לאור עליית מחירי הנדל"ן בשנים האחרונות, ערכן של דירות רבות בישראל גבוה יותר ממיליון וחצי ₪, כך שרוב הלווים יכולים לקבל הלוואה גדולה יותר. מהבחינה הזו, עליית מחירי הדירות למעשה מעלה את סכום ההלוואה שניתן לקחת ומגדילה את היכולת שלכם ליהנות מסכום גדול, המאפשר לסייע כספית לבני המשפחה הצעירים יותר או לממן כל צורך אחר.

 

בכל מקרה, אם יתרת ההלוואה במועד הפירעון גבוהה יותר מהסכום שתקבלו על מכירת הבית, אתם או יורשיכם לא תידרשו לשלם את ההפרש.

 

אין לראות באמור, הצעה או ייעוץ למתן אשראי מכל סוג שהוא. מתן ההלוואה הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם לנהליה, כפי שנקבעים מעת לעת וכפי שיהיו במועד נטילת ההלוואה בפועל והכל בהתאם להוראות הסכם ההלוואה והוראות כל דין. קבלת ההלוואה כרוכה בתשלום עמלות והוצאות כמפורט במסמכי ההלוואה. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ולהליכי הוצאה לפועל

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter