משכנתא על חשבון הבית

 

יש שלב בחיים שבו אנחנו מפסיקים לעבוד בשביל הבית. סיימנו לשלם את המשכנתא ואנחנו נושמים לרווחה. זה גם השלב שבו הבית יכול להפוך מנטל לנכס, אם אנחנו בני יותר מ-55. למה הכוונה? הכוונה היא שהנכס שלנו יכול לשמש כערובה לקבלת הלוואה, ולא סתם הלוואה – אלא הלוואה גדולה.

 

במהלך החיים, יש לא מעט סיטואציות שבהן נדרש עבורנו סכום כסף גדול (לאו דווקא לצורך מחייה שוטפת), אפילו גדול מאוד, ואין לנו יכולת לשלוף את הסכום הזה מההכנסות השוטפות שלנו. כאשר מדובר בבני הגיל השלישי, אשר מתקיימים בדרך כלל מקצבה ומפנסיה, סכומי הכסף שיש ברשותם בדרך כלל מיועדים לשימוש שוטף, ולא מאפשרים הוצאה גדולה של מאות אלפי שקלים. לעומת זאת, יש לא מעט מטרות שאנשים בגיל הזה רוצים להגשים, לעתים עבור עצמם ולעתים עבור בני משפחתם, לא חסרות דוגמאות – החל מרצון לקנות עוד נכס נוסף, דרך מימון לדיור מוגן ועד רצון לשפץ את הבית הקיים.

 

אם יש ברשותנו נכס והוא לא ממושכן לבנק אחר, אנחנו יכולים לקבל הלוואה בסכום שנגזר משווי הנכס. (לא רק - ניתן להציע גם נכסים שיש לנו עליהם כיום שעבוד לבנק אחר- אנחנו מסלקים את ההלוואה הקיימת ובמידה שנשאר הפרש, מעבירים אותו לח-ן הלווים) ככל ששווי הנכס יותר גבוה, סכום ההלוואה יהיה יותר גבוה ואפשר יהיה להגשים לא מעט חלומות.

 

איך קובעים את סכום ההלוואה?

סכום ההלוואה תלוי בהערכה של שמאי מקרקעין, אבל בכל מקרה, הסכום המירבי שאפשר לקבל עולה ככל שהגיל שלנו עולה.

 

 ככלל, אחוז מימון משכנתא הפוכה נע בדרך כלל בין 20% מערך הנכס לבין 55% מערך הנכס, תלוי בגיל הלווים.

 

בגילאים הצעירים יותר, גיל 55 , מדובר על הלוואה בגובה 20% מערך הנכס, כך שמי שיש לו למשל בית בשווי 2,000,000 שקל, יכול לקבל משכנתא הפוכה בסכום של 400,000 ₪. לווה בן 60 יכול לקבל הלוואה בגובה 25% משווי הנכס בסכום של 500,000 ש"ח . אם הלווה הוא בן 75, ההלוואה יכולה להגיע ל40% משווי הנכס ,הלוואה בסכום של 800,000 ש"ח  – בהחלט סכום נאה שאפשר להחליט להשתמש בו לצרכים רבים ומגוונים. ככלל, אחוז מימון משכנתא הפוכה נע בדרך כלל בין 20% מערך הנכס לבין 60% מערך הנכס, תלוי בגיל הלווים.

 

מה עוד צריך לדעת על משכנתא הפוכה?

החלק הטוב הוא שהלקוח יכול לבחור מסלול שבו אין להלוואה הזאת החזרים חודשיים. את הסכום שיש להחזיר מוסיפים לסכום ההלוואה באופן שהריבית על ההלוואה מצטברת ומשולמת רק בעת הפירעון הסופי של ההלוואה. לחילופין, הלקוח יכול לבחור מסלול עם תשלום ריבית בלבד או תשלום קרן וריבית- ע"פ העדפתו האישית.

 

ומתי מחזירים את ההלוואה? ניתן לסלק את ההלוואה בכל עת או לאחר פטירת הלווה. במקרה של פטירה -  ליורשים יש 12 חודשים ממועד הפטירה לפרוע את ההלוואה, היורשים יכולים להחזיר את ההלוואה באמצעות מכירת אותו נכס שעליו מתבססת ההלוואה או מכספים של הון עצמי שיש ברשותם או כנגד שעבוד אותו נכס להלוואה שייקחו היורשים בעצמם.

 

כמובן שעלול לקרות מצב ששווי הנכס יירד בהשוואה לשווי שהוערך בעת נטילת ההלוואה. במקרה כזה, בעלי הנכס אשר לקחו משכנתא הפוכה או יורשיהם לא צריכים להשלים את היתרה. פירעון ההלוואה מוגבל לסכום שמתקבל ממכירת הבית.

 

אין לראות באמור, הצעה או ייעוץ למתן אשראי מכל סוג שהוא. מתן ההלוואה הינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם לנהליה, כפי שנקבעים מעת לעת וכפי שיהיו במועד נטילת ההלוואה בפועל והכל בהתאם להוראות הסכם ההלוואה והוראות כל דין. קבלת ההלוואה כרוכה בתשלום עמלות והוצאות כמפורט במסמכי ההלוואה. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ולהליכי הוצאה לפועל

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter