מה חשוב לדעת בטרם רכישת ביטוח חיים

 

 

ביטוח חיים הוא הדרך שלנו להבטיח שגם אם יקרה לנו הנורא מכל, ונלך לעולמנו בטרם עת, בני משפחתנו לא יאלצו להתמודד בנוסף עם אסון כלכלי. אמנם, מאחורי כל ביטוח שאנו רוכשים עומד רציונל דומה: יצירת רשת ביטחון כלכלית להתמודדות עם אירוע לא צפוי- החל מביטוח רכב ועד ביטוח בריאות. אך, כשמדובר בביטוח חיים, נכנס מרכיב נוסף: רשת הביטחון הזו, מיועדת ליקירנו, כאשר אנו לא נוכל לעמוד לצדם ולדאוג להם.

 

מתאימים את ביטוח החיים לנסיבות החיים המשתנות

 

 

חשוב לזכור כי הפרמיה נקבעת בהתאם למאפייני המבוטחים- החל מהמגדר דרך הגיל ועד השאלה אם הם מעשנים או לא. כמו כן, נדרש חיתום רפואי. הפרמיה משתנה במועדים ובסכומים הידועים למבוטחים מראש. עם זאת, המבוטחים חייבים להיות עם יד על הדופק ולעדכן את הפוליסה שלהם, בהתאם למצבם. כך למשל, אם הם הצטרפו לביטוח החיים, כאשר הם היו נשואים טריים וכעת נולדו להם ילדים- חשוב לעדכן את הפוליסה, בהתאם.

 

כמו כן, חשוב לבדוק מהו סכום הביטוח עבורו משלם כל אחד מבני הזוג. לעיתים, בוחרים באופן אוטומטי, סכום ביטוח זהה לשני בני הזוג– אך בפועל, אחד מהם הוא המפרנס העיקרי. לכן, חשוב להתעמק בסכומים ולהתאים אותם למצב המשפחתי והכלכלי.

 

ביטוח ריסק – מה כדאי לדעת?

 

כאשר מדובר בביטוח חיים למשל, אחד המושגים הנפוצים הוא "ריסק". המונח "ביטוח ריסק" מתייחס לפוליסת ביטוח חיים, המבטיחה שהמוטבים (בדרך כלל בני הזוג והילדים), יקבלו סכום פיצויים קבוע מראש במקרה שנלך לעולמנו. סכום הפיצוי קבוע מראש ושיטת התשלום היא באמצעות פיצוי חד פעמי או באמצעות תשלומים חודשיים (נקבע בכפוף לכיסוי הנרכש). ה"ריסק", כלומר, ה"סיכון" שאנו נוטלים בביטוח מסוג זה (ומכאן שמו), הוא שבמידה ולא יקרה מקרה ביטוחי עד תום תקופת הפוליסה, לא נקבל את סכום הפיצוי (כלומר, הביטוח אינו כולל מרכיב חיסכון).

 

בתוך עולם ביטוחי הריסק, חשוב לבחור את הפוליסה שמתאימה לכם.

 

כך למשל, בדרך כלל כשמצטרפים לביטוח חיים, התשלום החודשי (הפרמיה), עולה בהתאם לגיל הביטוחי של המבוטחים, וסכום הביטוח נשאר ללא שינוי, אך מוצמד למדד המחירים לצרכן. אולם, חברת כלל ביטוח ופיננסים מציעה את "ריסק אישי חכם – ביטוח חיים למקרה מוות בפוליסה מסוג ספיר". בביטוח זה ניתן לקבוע את הגיל הביטוחי שממנו תתקבע הפרמיה, וסכום הביטוח יילך ויקטן. המבוטחים יכולים לקבוע מהו גובה הפרמיה המרבית שהם מעוניין לשלם, וכן באיזה מועד סכום הביטוח יקטן, בהתאם לצרכי החיים המשתנים.

 

פוליסה לסילוק הלוואה – רשת ביטחון אמיתית

 

רבים מאיתנו נוטלים הלוואות לאורך החיים, תוך התבססות על המצב הכלכלי שלנו ועל צפי ההכנסות שלנו, שיאפשרו את החזר ההלוואה. אלא שאם נלך לעולמנו בטרם העת, ההלוואה לא תיסגר מאליה, ובני משפחתנו הם אלה שיאלצו להמשיך ולשלם את ההלוואה – וזאת כמובן, חרף העובדה, שמצבה הכלכלי של המשפחה השתנה לרעה.

 

לפני שבוחרים ביטוח חיים, עלינו לקחת בחשבון את כל התרחישים, ולוודא שהם מקבלים מענה. כך למשל, בכלל ביטוח ופיננסים מציעים את פוליסת שוהם, שהיא ביטוח חיים לסילוק הלוואה במקרה מוות. סכום הביטוח מותאם מראש לתנאי ההלוואה של המבוטחים, והתשלום לפוליסה משתנה כל שנה, בהתאם לסכום ההלוואה, תקופת ההלוואה ואחוז הריבית שבה היא נלקחה. הפוליסה מבטיחה פירעון מלא של ההלוואה, וככל שנוצר פיגור בתשלומים – היא מכסה עד 12 חודשי פיגור, לרבות הפרשי ריבית.

 

לסיכום, אם אתם מעוניינים להגן כלכלית על בני משפחתכם במקרה, חלילה, בו תלכו לעולמכם בטרם עת, רצוי להשקיע מחשבה מעמיקה, בבחירת ביטוח החיים, המתאים לכם ולבני משפחתכם.

 

 

 

 

*מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה, מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter