ביטוח חיים למקרה מוות - "ריסק אישי חכם" בפוליסה מסוג "ספיר"

עד היום כאשר הצטרפתם לביטוח חיים התשלום החודשי (הפרמיה) עלה בהתאמה לגיל הביטוחי שלכם וסכום הביטוח נשאר ללא שינוי.

מהיום כללי המשחק השתנו כיוון שאנו מבינים שהצרכים שלכם השתנו ולכן השקנו את "ריסק אישי חכם".

ריסק אישי חכם* מאפשר למבוטחים לקבוע את הגיל הביטוחי ממנו תתקבע הפרמיה וסכום הביטוח ילך ויקטן. למה כדאי לבחור בריסק אישי חכם?

 

  • ניתן לקבוע בעצמכם את גובה הפרמיה המקסימאלית אותה תרצו לשלם
  • ניתן לקבוע את המועד בו יקטן סכום הביטוח, בהתאם לצרכי החיים המשתנים

*במסגרת פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות מסוג "ספיר"

 

 

הטבה למצטרפים

  

אנו מעניקים הטבה בלעדית למצטרפים ל"ריסק אישי חכם" עד ליום 30/06/22 - כך שבמהלך שלוש השנים הראשונות מהגיל הנבחר לקיבוע הפרמיה, תינתן הנחה בתשלום הפרמיה החודשית, אך סכום הביטוח יישאר ללא שינוי למשך שלוש שנים נוספות. רק החל מהשנה הרביעית, יחול שינוי בסכום הביטוח, בהתאמה לפרמיה שבחרתם לקבע.

 

ניתן להצטרף ל"ריסק אישי חכם" באמצעות סוכן הביטוח

 

עיקרי הכיסוי

  • החל ממועד קיבוע הפרמיה, ישתנה סכום הביטוח בכל שנה, בהתאם לפרמיה המקסימלית שקבעתם לשלם (כשהיא צמודה למדד) כמפורט בטבלת התפתחות הפרמיה בדף פרטי הביטוח.
  • במעמד ההצטרפות יש לבחור את המועד לקיבוע הפרמיה (מינימום 10 שנים ממועד ההצטרפות ועד גיל ביטוחי 70).
  • ניתן לרכוש את הכיסוי עבור שני בני הזוג בפוליסה.
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter