ביטוח חיים למקרה מוות - "ריסק אישי חכם" בפוליסה מסוג "ספיר"

 

בכיסוי "ריסק אישי חכם"* המבוטחים יכולים לקבוע מראש, במעמד ההצטרפות, מועד אשר ממנו הפרמיה תתקבע וסכום הביטוח ילך ויקטן עד תום תקופת הפוליסה, וזאת בהתאם לפרמיה שיבקשו לשלם החל מהמועד האמור.

"ריסק אישי חכם" מותאם לצרכי המבוטחים בשני היבטים:

 

  1. קביעת גובה הפרמיה המקסימלית שהמבוטחים יהיו מעוניינים לשלם עבור כיסוי ביטוח חיים למקרה מוות.
  2. התאמת הכיסוי הביטוחי למבנה התא המשפחתי ולגילאי הילדים, כך שסכום הביטוח יקטן החל מהמועד שיבחרו המבוטחים.

 

* במסגרת פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות מסוג "ספיר"

עיקרי הכיסוי

  • הטבה למצטרפים במהלך השנה הראשונה ממועד ההשקה (עד 31/08/2021): במהלך שלוש השנים הראשונות מהמועד בו בחר המבוטח לקבע את הפרמיה, תינתן הנחה כך שסכום הביטוח לפני קיבוע הפרמיה יישאר ללא שינוי למשך שלוש שנים נוספות, ורק החל מהשנה הרביעית ואילך ישתנה סכום הביטוח, בהתאמה לפרמיה שבחר המבוטח לקבע.
  • החל ממועד קיבוע הפרמיה, ישתנה סכום הביטוח בכל שנה, בהתאם לפרמיה המקסימלית שביקש/ה המבוטח/ת לשלם (כשהיא צמודה למדד) כמפורט בטבלת התפתחות הפרמיה בדף פרטי הביטוח.
  • במעמד ההצטרפות על המבוטח/ת לבחור מועד לקיבוע הפרמיה (מינימום 10 שנים ממועד ההצטרפות ועד גיל ביטוחי 70).
  • ניתן לרכוש את הכיסוי לשני בני זוג בפוליסה.
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter