ביטוח חיים לסילוק הלוואה במקרה מוות - "שוהם"

  • למעוניינים בסילוק חוב ההלוואה (משכנתא) בסכום שנקבע מראש, במקרה של מוות חס וחלילה

כאשר נטלת הלוואה בעבר, מתוך רצון לשפר את רמת החיים, לרכוש נכס או לממש חלום אחר, וודאי לא שיערת כי עלול להיות מצב בו לא ניתן יהיה עוד לשלם את החזר ההלוואה. מקרה פטירה גורם, מעבר לכל קושי אחר, קושי רב גם בהחזר ההלוואות שנטלת, פוליסת "שוהם" מבית "כלל ביטוח", מבטיחה כי עול ההחזר לא יהווה נטל על המשפחה.
אנחנו נשלם את ההלוואה - במקומך

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח חיים לסילוק הלוואה במקרה מוות - "שוהם", מבית "כלל ביטוח", מקנה:

  • התאמה מראש של סכום הביטוח לתנאי ההלוואה שנטל המבוטח
  • פירעון מלוא סכום ההלוואה, בתוספת של עד 12 חודשי פיגור בתשלומים (במידה והיו כאלה), לרבות הפרשי ריבית שנוספו לחוב, במקרה של פטירה
  • התשלום לפוליסה משתנה כל שנה בהתאם לסכום הביטוח (סכום ההלוואה), תקופת ההלוואה ועל פי אחוז הריבית שעל פיו נלקחה ההלוואה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter