רשימת מחלות קשות

רשימת מחלות קשות

מחלה מועד עדכון
מחלת כבד סופנית (שחמת) יוני 2014
אי ספיקת כבד פולמיננטית יוני 2014
אי ספיקת כליות סופנית יוני 2014
מחלת ריאות חסימתית כרונית יוני 2014
השתלת איברים (לב, ריאה, לב-ריאות, כליה, לבלב, כבד) יוני 2014
איבוד גפיים יוני 2014
אילמות (אובדן דיבור) יוני 2014
צפדת (טטנוס) יוני 2014
טרשת נפוצה יוני 2014
תשישות נפש יוני 2014
פגיעה מוחית מתאונה יוני 2014
פרקינסון יוני 2014
חירשות יוני 2014
עיוורון יוני 2014
פוליו יוני 2014
ניוון שרירים מסוג ALS יוני 2014
שיתוק (פרפלגיה, קוודריפליה) יוני 2014
יתר לחץ דם ריאתי ראשוני יוני 2014
כוויות קשות יוני 2014
דלקת חיידקית של כרום המוח יוני 2014
דלקת מוח יוני 2014
תרדמת יוני 2014
אוטם חמור בשריר הלב פברואר 2016
ניתוח מעקפי לב יוני 2014
ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב יוני 2014
קרדיומיופטיה יוני 2014
ניתוח אבי העורקים יוני 2014
שבץ מוחי יוני 2014
סרטן יוני 2014
אנמיה אפלסטית חמורה יוני 2014
השתלת מוח עצמות יוני 2014
גידול שפיר של המוח יוני 2014 
סוכרת נעורים עד גיל 21 מרץ 2021

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter