ביטוח מחלות קשות - מדיכלל מחלות קשות 33

  • הגנה כלכלית למקרה של גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי חמור

המציאות מחייבת אותנו להתמודד עם מצבים ובלתי צפויים במהלך חיינו, כגון גילוי מחלות קשות. מחלות קשות עלולות להמשך שנים רבות, ולעיתים כל החיים. בתקופת המחלה, עלול להיווצר קושי כלכלי שיחייב את המשפחה להתמודד עם מציאות כלכלית חדשה ולא קלה.

כיסוי "מדיכלל מחלות קשות 33" מאפשר לעבור את התקופה הזו בעזרת פיצוי כספי חד פעמי

לרכישה

עיקרי המסלול

פוליסת הביטוח מחלות קשות "מדיכלל מחלות קשות 33", מבית "כלל ביטוח", כוללת:

 

בגין מקרה ביטוח ראשון - התכנית מעניקה פיצוי חד פעמי של עד 700,000 ש"ח למבוטח שלקה באחת מהמחלות הקשות או באחד מהאירועים הרפואיים הקשים הנכללים בכיסוי (סכום הפיצוי הינו בהתאם לסכום הביטוח שרכש המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח). פיצוי כספי נוסף, בגובה 100% מסכום הביטוח, יינתן במקרה ביטוח שני, בכפוף להוראות הפוליסה.

 

בגין מקרה ביטוח שני – פיצוי בגובה 100% מסכום הביטוח שנרכש. 

  • תקופת הביטוח - עד גיל 75 (גיל כניסה – מגיל לידה עד 65)
  • תקופת אכשרה - 90 יום למקרה ביטוח ראשון. מקרה ביטוח הנובע באופן ישיר מתאונה - ללא תקופת אכשרה
  • החל מגיל ביטוחי 70 ועד גיל 75, סכום תגמולי הביטוח יקטן בשיעור של 50%, הפרמיה תשתנה בהתאם לסכום הביטוח החדש
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter