מדיכלל בייסיק -מסלול תרופות והשתלות

  • כיסוי ביטוחי הכולל השתלת איברים, טיפולים מיוחדים בחו"ל וכיסוי לתרופות מחוץ לסל הבריאות
כשעולה הצורך בהשתלת איברים או בתרופות מחוץ לסל הבריאות, "קטסטרופה רפואית" עלולה להפוך במהרה לקטסטרופה כלכלית.
לרכישה

עיקרי המסלול

מדיכלל בייסיק - מסלול תרופות והשתלות כולל:

כיסוי עבור השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

  • כיסוי עבור השתלות איברים - כיסוי מלא לספק שבהסדר, שיפוי עד 5,000,000 ש"ח לספק שאינו בהסדר
  • טיפולים מיוחדים בחו"ל - סכום שיפוי עד 1,000,000 ש"ח לטיפול רפואי בחוץ לארץ החיוני להצלת חייו של המבוטח או למניעת נכות רפואית
  • גמלה למבוטח המועמד להשתלה המרותק למיטתו בחו"ל, עד 6 חודשים ועד 8,000 ש"ח בחודש
  • גמלה למבוטח שעבר השתלה בחו"ל, למשך 24 חודשים ועד 7,000 ש"ח בחודש (להשתלות נבחרות ובהתאם לסוג ההשתלה)
  • גמלה למבוטח שעבר השתלה בישראל, למשך 12 חודשים ועד 3,500 ש"ח בחודש (להשתלות נבחרות ובהתאם לסוג ההשתלה)
  • פיצוי למבוטח שעבר טיפול מיוחד בחו"ל - 15,000 ש"ח
  • פטירה כתוצאה מהשתלה או מטיפול מיוחד במהלך 7 ימים ממועד ההשתלה - פיצוי של 50,000 ש"ח 

מדיכלל תרופות

  • "גבול אחריות ראשון" - 3,000,000 ש"ח, המתחדש מיד לאחר מיצוי ב-3,000,000 ש"ח נוספים בכל שנתיים
  • "גבול אחריות מתחדש" - הסכום יחודש אחת לשנתיים 

נספח הרחבה לתרופות
הנספח מעניק כיסוי לתרופות שאינן מכוסות במדיכלל תרופות 2017, ואינן כלולות בסל הבריאות, לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, ובדיקות להתאמת תרופות לסרטן.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter